III Gminna Gala „Odkrywców Talentów” 2017

III Gminna Gala „Odkrywców Talentów” 2017
fot. Szkoła w Kruszynie Możemy sobie zadać pytanie: Czym jest talent? Z pewnością każdy z nas zastanawiał się nad tym wielokrotnie. Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Potrzeba także wielu godzin ciężkiej pracy, żeby go rozwinąć.
istotne.pl szkoła w kruszynie, gala talentów

Od kilku lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie propaguje się wśród podopiecznych ideę poszukiwania, rozwijania i pielęgnowania talentów. Wspiera się i promuje ich uzdolnienia z różnych dziedzin wiedzy i życia. Uważa się, że każde dziecko ma w sobie ten mały diamencik jakim jest talent. Należy go tylko odszukać i oszlifować. Szkoła należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz posiada Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Jednym z elementów propagowania uzdolnień wśród uczniów jest Gminna Gala „Odkrywców Talentów” organizowana już po raz trzeci przez Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie dla dzieci z gminy.

Tegoroczna Gala Odkrywców Talentów, przeprowadzona, dzięki uprzejmości pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu Beacie Domereckiej na deskach Teatru Starego w Bolesławcu była wyjątkowa. Pozwoliła wszystkim zgromadzonym na zapoznanie się z ogromną różnorodnością uczniowskich zdolności, a występującym dała możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

W prezentacji swych talentów wzięło udział 42 uczniów z sześciu gminnych szkół, co stanowi dowód na to, iż szkoły gminne to miejsca niezwykłe, pełne pasji, w których rozwijają się wyjątkowi młodzi ludzie.

 • Na deskach teatru zaprezentowali się

  Martyna Bachusz i Wiktoria Skrabucha – uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Trzebienia

 • Zespól taneczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ocic w składzie: Maja Niedzielska, Daria Parcej, Ewelina Pik, Nikola Polakowska, Michał Borowski, Magdalena Ciaciek, Julia Flis, Maja Gajowska, Nikola Gajowska, Laura Kapuścińska, Joanna Kidoń, Aleksandra Król

 • Zespół w składzie: Martyna Kwaśniewska, Martyna Najdek, Noemi Kaczmarczyk, Wiktoria Szymańska, oraz grupa taneczna w składzie: Emilia Turecka, Rebeka Frącz Weronika Domańska ze Szkoły Podstawowej z Dąbrowy Bolesławieckiej

 • Zespól Szkolno-Przedszkolny z Bożejowic w składzie: Jagoda Kurowska, Marcel Madziarz, Mateusz Różnicki, Julia Nowacka, Kacper Gabryszewski

 • Sabina Ozga, Piotr Częstochowski, Wiktor Szymański, Michał Mazur, Jakub Jędrej, Adrian Dojnikowski, Tomasz Nenkin ze Szkoły Podstawowej z Kraśnika Dolnego

 • Alicja Tchorowska, Klaudia Pala, Katarzyna Mazurkiewicz, Kinga Kostecka, Aleksandra Plizga, Alicja Mytnik, Martyna Giza, które reprezentowały organizatora Zespół Szkolno-Przedszkolny z Kruszyna

Wszyscy uczestnicy z rąk pana Romana Jaworskiego, zastępcy wójta Gminy Bolesławiec oraz pana Dariusza Kunaszko, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa w gali oraz upominki ufundowane w równym stopniu przez Wójta Gminy Bolesławiec oraz Radę Rodziców ZSP w Kruszynie. Podziękowaniami zostali także uhonorowani nauczyciele, którzy przygotowali uczniów.

Koordynatorem i organizatorem gali była pani Marzanna Gal lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień ZSP w Kruszynie.
Swoją obecnością galę zaszczycili

 • Z-ca Wójta Gminy Bolesławiec Roman Jaworski
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec Grażyna Łucka
 • P. o. Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Szkół Zofia Kojder
 • Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Beata Domerecka
 • Przewodnicząca Kola Gospodyń Wiejskich z Kruszyna Irena Szoka

Oraz dyrektorzy szkół, które wzięły udział w III Gminnej Gali „Odkrywców Talentów”

 • Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach Anna Rudzik
 • Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej Lilia Liszcz
 • Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym Krystyna Myszkun
 • Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu Beata Sasak
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach Dariusz Wojtowicz
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie Dariusz Kunaszko

Na widowni nie zabrakło rodziców, uczniów, nauczycieli, którzy entuzjastycznie nagradzali oklaskami wszystkich wykonawców.

W swoim podsumowaniu III Gminnej Gali „Odkrywców Talentów” zastępca Wójta Roman Jaworski, podziękował wszystkim uczestnikom za udział. Wyraźnie podkreślił, że warto jest inwestować w dzieci, u których zawsze poszukuje się mocnych stron i je wzmacnia. Głos zabrała również Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, która podkreśliła, że takie inicjatywy są mile widziane w placówce, którą kieruje.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie jeszcze raz podziękował wszystkim za udział, zapraszając jednocześnie w przyszłym roku na IV Gminną Galę „Odkrywców Talentów.”