Uczniowie z Kruszyna na obozie naukowym w Szczecinie

Uczniowie z Kruszyna na obozie naukowym w Szczecinie
fot. Sebastian Zielonka W dniach 26–28 września odbył się obóz naukowy w Szczecinie w ramach projektu Wrota Historii Regionalnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Solidarni Razem, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
istotne.pl historia, sebastian zielonka, obóz, ministerstwo, sp kruszyn

Projekt dedykowany jest uczniom szkół podstawowych w Polsce, którzy posiadają wybitne uzdolnienia historyczne i humanistyczne oraz uczestniczyli w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, olimpiadach i kołach zainteresowań. Ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie do udziału w obozie naukowym zostało zaproszonych 10 uczniów.

W siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni Razem” i NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie odbyły się warsztaty specjalistyczne oraz spotkania ze świadkami historii. Podczas pierwszego dnia pobytu uczniowie spotkali się ze świadkami wydarzeń i czołowymi postaciami opozycji antykomunistycznej, m.in. z Panem Mieczysławem Jurkiem, Panem Władysławem Diakunem, Panem Zbigniewem Zalewskim, Panem Arturem Gałęskim oraz ekspertem z IPN – Panem Michałem Siedziaką, który wygłosił wykład o sytuacji politycznej w Polsce w okresie PRL. Natomiast świadkowie historii wprowadzili uczestników w świat Solidarności lat 80. i 90. XX wieku.

Po południu uczestnicy wyruszyli na zwiedzanie Szczecina oraz do Muzeum Techniki, gdzie mogli podziwiać zabytki motoryzacji w nowoczesnym muzeum multimedialnym.

Drugiego dnia odbyły się zajęcia prowadzone przez Sebastiana Zielonkę oraz spotkanie z Panią Zofią Komołowską, żoną śp. Longina Komołowskiego, która zaprezentowała pamiątki rodzinne, materiały archiwalne z lat 80. oraz przybliżyła postać męża, który był wybitnym działaczem opozycji antykomunistycznej w regionie, wicepremierem oraz ministrem w rządzie Jerzego Buzka; człowiekiem zaangażowanym społecznie na rzecz Polonii i osób niepełnosprawnych.

Obóz naukowy był miejscem, gdzie uczniowie zgłębili i poszerzyli swoją wiedzę z historii najnowszej oraz poznali swoich rówieśników biorących udział w projekcie z innych regionów Polski, m.in. z Nowogardu.

tekst zlecony