Przetarg na remont posadzki i ścian piwnicy przy Jana Pawła II

Przetarg na remont posadzki i ścian piwnicy przy Jana Pawła II
fot. KG Przetarg nieograniczony ofertowy dotyczy remontu posadzki i ścian piwnicy przy ulicy Jana Pawła II ab. Oferty należy składać do dnia 11.07.2017 r. do godziny 10:30.
istotne.pl ogłoszenie, sm bolesławianka

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont posadzki i ścian piwnicy przy ulicy Jana Pawła II 26 ab w Bolesławcu.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2017 r.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym GZM pokój nr 6 (tel. 75 644 68 87) lub do pobrania ze strony internetowej www.smbol.pl

Oferty należy składać do dnia 11.07.2017 r. do godziny 10:30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert dnia 11.07.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółdzielni.

Wadium w wysokości 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do 10.07.2017 r. do godziny 14:00 lub przelać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166, przy czym dla ważności oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert wadium winno znajdować się na koncie Spółdzielni.

Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

tekst zlecony