Mieszkaniec Łukasiewicza oburzony wysokością opłat. Prezes Spółdzielni wyjaśnia

Blok przy ul. Łukasiewicza
fot. UM Bolesławiec O poruszenie tematu poprosił nas Czytelnik.
istotne.pl 183 ul. łukasiewicza, sm bolesławianka

Reklama

Otrzymaliśmy maila od Czytelnika z budynku przy ul. Łukasiewicza:

(…) chciałbym zwrócić Państwa uwagę na rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania i zimnej wody przez SM Bolesławianka. Od października 2021 r. opłaty za c.o. wzrosły o 73,06% i jest to największy składnik opłaty eksploatacyjnej, jaką mieszkańcy Bolesławca muszą ponosić co miesiąc.

W lutym br. mieszkańcy otrzymali rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2022 r. Przedstawiając szczegółowe wyliczenia, SM podała, że koszt c.o. w budynku wyniósł 545.038,38 zł, oraz podała powierzchnię grzewczą budynku 10.011,23 mkw. Prawda jest taka, że jest to jedynie powierzchnia mieszkań, a nie powierzchnia grzewcza budynku, na którą składają się jeszcze lokale użytkowe o łącznej powierzchni 525,14 mkw. Łączna powierzchnia grzewcza budynku wynosi więc 11.388,50 mkw., a nie 10.011,23 mkw., jaką przyjęła do rozliczenia spółdzielnia mieszkaniowa.

Dlaczego spółdzielnia nie przyjęła do rozliczenia lokali użytkowych, z których sama czerpie korzyści?

Czytelnik kontynuował:

Na złożoną reklamację prezes spółdzielni Beata Ślęzak odpowiedziała bardzo lakonicznie i wymijająco, stwierdzając, że rozliczenie jest prawidłowe, a lokale użytkowe rozliczane są osobno.

Zgodnie z ustalonym i przyjętym przez SM regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania do rozliczenia kosztów bierze się całą powierzchnię budynku, a nie tylko lokale mieszkalne. Nie znalazłem w tym regulaminie zapisów wskazujących na odrębne rozliczania lokali należących do spółdzielni, a innych dla prywatnych lokali mieszkalnych.

Powstaje pytanie, czy tylko lokatorzy mieszkań ponoszą koszty ogrzewania budynku? Jak są rozliczane lokale użytkowe, których właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa, i dlaczego nie są rozliczane na takich samych zasadach, jakie dotyczą lokatorów?

Czy lokatorzy z własnej kieszeni muszą pokrywać koszty funkcjonowanie lokali użytkowych, z których najmu zyski czerpie spółdzielnia mieszkaniowa?

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania nie budziłoby takich emocji, gdyby nie ich wysokość, jaką każdy musi ponosić. Przy opłatach, jakich żąda od 01.02.2023 r. spółdzielnia, roczny koszt ogrzewania w 2023 roku będzie wynosił dla 50 m mieszkania 3.738 zł.

Oraz dodał:

Dodatkowo spółdzielnia od wielu lat, zamiast szukać, gdzie zużywana jest dostarczana do budynku woda, woli kosztami braków obciążać lokatorów mieszkań. Każdy lokal mieszkalny ma zamontowany licznik i pomimo tego co pół roku mieszkańcy muszą dopłacać po kilkadziesiąt złotych za wodę, która została zużyta nie w ich lokalach. W całym bloku w II półroczu 2022 r. koszt zużytej poza licznikami w mieszkaniach wody wynosił łącznie 5.223,77 zł. Przy ówczesnej cenie 11,07 zł za m sześc. wody daje to zużycie prawie 472 m sześc. wody poza licznikami!!! W 2017 roku po zwróceniu uwagi spółdzielni, że rozliczenie zawiera nieprawidłowości i błędy, spółdzielnia jedyne, co zrobiła, to wskazała, że jest to pomyłka w systemie komputerowym i nakazała dopłacić lokatorom po kilkadziesiąt złotych.

Dlatego tu również rodzi się pytanie o rozliczenie lokali użytkowych, one są też rozliczane inaczej?

Kto zużywa takie ilości wody poza licznikami?

Te wszystkie pytania i wątpliwości są uzasadnione, a na szczegółowe odpowiedzi ze strony spółdzielni liczą mieszkańcy, tym bardziej że w 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu zapadł wyrok, w który SM Bolesławianka przegrała w sprawie o podwyżkę opłaty eksploatacyjnej, m.in. przez brak profesjonalizmu w działaniach spółdzielni, jak to zostało określone w uzasadnieniu wyroku.

Beata Ślęzak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”:

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu informuję, że rozliczenie kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania za rok 2022 wykonane zostało w oparciu o Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepła… – Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2020 z dnia 18.12.2020 r., który ma zastosowanie zarówno do lokali mieszkalnych, jak również lokali użytkowych (Pkt.2 ust. 2.3. Regulaminu).

Sporządzone rozliczenie dla budynku przy ul. Łukasiewicza uwzględnia łączną powierzchnię, tj. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, a koszty są ponoszone przez lokale mieszkalne (mieszkańców) i lokale użytkowe(najemców lokali) proporcjonalnie do powierzchni.

Powierzchnia podana przez czytelnika, tj. 525,14 mkw., jest powierzchnią lokali przynależnych, tj. piwnic lokatorskich, której nie bierze się pod uwagę przy rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania. W rozliczeniu kosztów c.o. budynku zostały uwzględnione koszty dla lokali mieszkalnych w wysokości 545 038,38 zł i dla lokali użytkowych w wysokości 61 238,06 zł.

Wzrost kosztów od października 2021 wynika z kolejnych zmian taryfy dla ciepła ZEC Bolesławiec: od 05.10.2021, od 12.02.2022, od 24.03.2022, od 05.10.2022.

W nieruchomościach, w skład których wchodzą lokale użytkowe, koszty rozliczane są zgodnie z udziałami wynikającymi z uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Rozliczenie kosztów zużycia wody wykonywane jest zgodnie z obowiązującym regulaminem w jednakowy sposób dla lokali mieszkalnych i użytkowych, a koszt uzupełniający wynikający z różnicy pomiędzy kosztami dostawy wody i odbioru ścieków do budynku, a sumą kosztów w lokalach jest rozliczany proporcjonalnie do zużycia wody w lokalach.

Reklama