Ponad 50 km linii kolejowych i ponad 15 tys. śladów obecności dzikich zwierząt

Ponad 50 km linii kolejowych i ponad 15 tys. śladów obecności dzikich zwierząt
fot. freeimages.com (Marc Aert) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawdzały wpływ linii kolejowych na zwierzęta w północno-zachodniej Polsce.
istotne.pl pkp, zwierzęta

Zarządca infrastruktury w czasie planowania inwestycji dba o skuteczną ochronę środowiska. Szczególnym monitoringiem objęte są linie kolejowe przecinające kluczowe korytarze migracyjne zwierząt oraz rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000.

Linia kolejowa nie stanowi bariery dla zwierząt

W trakcie prawie rocznych prac w terenie zarejestrowano ślady obecności 18 gatunków dzikich zwierząt, m.in. jelenia europejskiego, sarny, dzika czy lisa. Na badanym obszarze pojawiły się także gatunki chronione: wilk, wydra i bóbr. Dzięki wykorzystaniu fotopułapek udało się zaobserwować, że torowisko bez problemu pokonują także lis czy borsuk – część z nich chętnie wędrowała wzdłuż linii kolejowych.

Z przeprowadzonych badań odcinków linii położonych na północno-zachodnim obszarze kraju wynika, że torowisko nie stanowi fizycznej przeszkody dla wielu gatunków dużych i średnich zwierząt. Przede wszystkim ze względu na niską częstotliwość ruchu pociągów. Zgodnie z badaniami uwzględniającymi dane zgromadzone w całej Europie, linie kolejowe, podobnie jak drogi publiczne o natężeniu ruchu poniżej 1 000 pojazdów dziennie (ok. 40 poc./godzinę), nie ograniczają możliwości poruszania się zwierząt oraz mogą powodować jedynie losowe i incydentalne kolizje. Zdarzenia nie są zagrożeniem dla populacji gatunków pospolitych, do których należą m.in. dziki, sarny czy jelenie.

Ochrona zwierząt

Bezpieczny ruch pociągów oraz bezproblemowa wędrówka zwierząt przez torowisko są ze sobą ściśle powiązane. Liczba zwierząt przekraczających linię kolejową i występujących kolizji, wiedza na temat szlaków migracyjnych to podstawy do planowania działań minimalizujących występujące na kolei zdarzenia ze zwierzętami.

Jak najmniejsza ingerencja w naturalne ukształtowanie terenu pozwala zwierzętom swobodnie wędrować, także przez torowisko. W pobliżu głównych magistrali kraju, gdzie ruch pociągów jest częstszy, PLK stosują dźwiękowe urządzenia ochrony zwierząt: przed przejazdem pociągu emitują naturalne ostrzegawcze głosy zwierząt, które zmniejszają ryzyko wtargnięcia pod przejeżdżający skład. Wzdłuż linii kolejowych zarządzanych przez PLK działa łącznie 1 031 takich urządzeń, zabezpieczają prawie 65 km linii kolejowych.

Wybór lokalizacji do montażu UOZ dokonywany jest we współpracy z miejscowymi nadleśnictwami, kołami łowieckimi i dyrekcjami parków. Tam, gdzie jest to uzasadnione, PLK budują dolne i górne przejścia dla zwierząt oraz dostosowują obiekty inżynieryjne do pełnienia takich funkcji. W ubiegłym roku w trosce o bezpieczeństwo dużych i średnich zwierząt zbudowano 25 przejść. Na przykład koszt budowy 6 przejść dla średnich zwierząt na modernizowanym odcinku Tarnów–Dębica to ok. 1,3 mln zł. Małe zwierzęta mogą korzystać od ubiegłego roku z kolejnych 43 udogodnień, wszystko po to, by infrastruktura kolejowa nie była przeszkodą w przemieszczaniu się.

Przyroda wokół kolei

W bliskim sąsiedztwie linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się 359 obszarów Natura 2000, w tym 264 specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz 95 terenów specjalnej ochrony ptaków. Linie kolejowe zarządzane przez PLK przecinają 258 obszarów Natura 2000. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., prowadząc inwestycje, dokładają wszelkich starań, by miały one jak najmniejsze oddziaływanie na florę i faunę. Monitoring linii związany z prowadzeniem inwestycji z perspektywy 2014–2020 potwierdził, że modernizacje linii nie mają znaczącego wpływu na ssaki, płazy, gazy i ptaki oraz na ich szlaki wędrówki.

PKP PLK/ii