Zawodowo robią selfie

Zawodowo robią selfie fot. GCKiS Biblioteka Miejska Nowogrodziec GCKiS Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała dla młodzieży z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu dwa spotkania pod hasłem „Zawodowe selfie”.

Były to spotkania dla młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem ścieżki zawodowej. Zajęcia zachęcały do rozwoju zawodowego w branży ICT oraz do zdobywania umiejętności cyfrowych potrzebnych na rynku pracy.

W trakcie spotkania uczestnicy poznali zawody przyszłości związane z branżą ICT (czyli takie, co do których przewiduje się wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy); dowiedzieli się, jak istotną rolę w wykonywaniu różnych zawodów (w tym zawodów tradycyjnych) odgrywają nowe technologie oraz kompetencje cyfrowe. Poinformowano ich również, że w przypadku zawodów technicznych bardzo ważne są tzw. kompetencje miękkie, czyli umiejętności komunikacyjne.

Uczniowie sprawdzili również poziom swoich kompetencji cyfrowych przydatnych na rynku pracy. Podczas spotkań wykorzystano tablety z projektu „Tablety w Twojej Bibliotece” oraz zaprezentowano platformę z książkami elektronicznymi IBUK do której Biblioteka wykupiła dostęp.

Szczegóły na stronie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

GCKiS Biblioteka Miejska Nowogrodziec/ii