Bolesławiec będzie rozwijać się turystycznie

Bolesławiec będzie rozwijać się turystycznie
fot. www.dor.org.pl Dolnośląska Organizacja Turystyczna skupia zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty gospodarcze z regionu Dolnego Śląska. Celem działania stowarzyszenia jest turystyczna promocja regionu.
istotne.pl urząd miasta, rozwój

Stowarzyszenie zajmuje się między innymi działalnością informacyjną, organizowaniem wycieczek, uczestnictwem w międzynarodowych targach turystycznych czy wspomaganiem rozwoju infrastruktury turystycznej. Dzięki różnorodnym źródłom finansowania, od dotacji budżetowych po działalność gospodarczą, organizacja ciągle się rozwija i jest otwarta na nowe potrzeby regionów.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna działa od czterech lat. W jej skład wchodzi 40 gmin, 2 duże miasta na prawach powiatu, 9 starostw powiatowych, 3 powiatowe związki gmin, urząd marszałkowski oraz 8 podmiotów gospodarczych z branży turystycznej.

Strona internetowa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej każe jednak wątpić w powagę całego Stowarzyszenia. W serwisie znajdują się bowiem osobliwe pożegnania z prowadzonymi przez Organizację punktami informacji turystycznej.

Zobacz także

Dolnośląska Organizacja Turystyczna