Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej

Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej
fot. Jacques-Louis David (National Gallery of Art)/Wikimedia Commons Głównym celem projektu jest budowanie poczucia więzi i pozbycie się wzajemnych uprzedzeń między społecznościami regionów przygranicznych Śląska i Łużyc.
istotne.pl projekt, urząd miasta, historia, napoleon

Gmina Miejska Bolesławiec podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim” w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska Saksonia 2007-2013.

Głównym celem projektu jest budowanie poczucia więzi i pozbycie się wzajemnych uprzedzeń między społecznościami regionów przygranicznych Śląska i Łużyc, uświadomienie obu stronom bliskich związków społeczno-politycznych w przeszłości i życia we wspólnej przestrzeni historyczno-kulturowej w odniesieniu do epoki napoleońskiej.

Realizacja projektu ma na celu upowszechnienie w społecznościach transgranicznego obszaru wiedzy o elementach historii i dziedzictwa kulturowego wspólnych dla Śląska i Łużyc w odniesieniu do tej epoki. Poprzez wykorzystanie atrakcyjnych i przystępnych form przekazu, projekt przyczyni się do pogłębienia w mieszkańcach wiedzy o kulturze i przeszłości regionu oraz podniesienia świadomości wspólnej kultury pogranicza polsko-niemieckiego. Taka świadomość sprzyja integracji społeczeństwa transgranicznego oraz identyfikacji z szeroko pojętym regionem położonym po obu stronach granicy.

Efektem działań w ramach projektu będzie wydanie publikacji poświęconej dziedzictwu historycznemu epoki napoleońskiej na pograniczu polsko-niemieckim (Śląska i Łużyc), przygotowanie i zrealizowanie edukacyjnego spektaklu historycznego, opartego na tych motywach, który zostanie odegrany w plenerze Bolesławca, oraz scenek rodzajowych z życia codziennego mieszkańców ówczesnej epoki.

Projekt „Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa. Projekt będzie realizowany przy współpracy Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt w Leutersdorf. Czas realizacji projektu określony jest od 1 czerwca do 30 września 2013 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 17.240 euro, z czego 85% wartości to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 14.654 euro, 10% ze środków budżetu państwa – 1.724 euro oraz 5% ze środków własnych Gminy Miejskiej Bolesławiec – 862 euro.

fot. UM Bolesławiec

informacja zlecona; zdjęcie nagłówkowe: Jacques-Louis David (National Gallery of Art)/Wikimedia Commons