Zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
fot. PCEiKK Powiatowa poradnia w Bolesławcu ma nową lokalizację. Została przeniesiona z siedziby przy ulicy Zwycięstwa do budynku I Liceum Ogólnokształcącego.
istotne.pl poradnia, psychologia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu została przeniesiona do budynku przy ulicy Tyrankiewiczów 11 (wejście od podwórka, obok Biblioteki Pedagogicznej).

Przychodnia w nowym budynku otwarta zostanie w środę (16 stycznia 2013 roku). Sekretariat poradni czynny będzie w dni powszednie w godzinach 7:30 -17:00.

Oferta Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu w roku szkolnym 2012/13

 • Oferta poradni dla przedszkoli
 • Logopedyczne badania przesiewowe na terenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powiatu bolesławieckiego – na wniosek dyrektora placówki
 • Prowadzenie terapii logopedycznej dzieci – na wniosek rodzica
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i ruchowa dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania – na wniosek rodzica
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • Pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w przedszkolu – na wniosek dyrektora przedszkola
 • Interwencja kryzysowa– wsparcie dla dziecka, rodziców i nauczycieli
 • Oferta poradni dla szkół podstawowych
 • Logopedyczne badania przesiewowe na terenie szkoły w oddziałach zerowych szkół podstawowych powiatu bolesławieckiego
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla uczniów – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez zespół diagnozujący
 • Terapia metodą Integracji Sensorycznej – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez terapeutów
 • Terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez terapeutów
 • Warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów klas I-III realizowane w poradni – na wniosek rodzica
 • Warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów klas IV-IV realizowane w poradni – na wniosek rodzica
 • Pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w szkole
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
 • Konsultacje pracowników poradni dla nauczycieli na terenie szkoły – na wniosek dyrektora szkoły
 • Interwencja kryzysowa – wsparcie dla dziecka, rodziców i nauczycieli
 • Oferta poradni dla szkół gimnazjalnych
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla uczniów – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez zespół diagnozujący
 • Terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez terapeutów
 • Warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów klas I-III realizowane w poradni – na wniosek rodzica
 • Trening podejmowania decyzji zawodowej dla uczniów klas III gimnazjum– zajęcia organizowane w szkole
 • Pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w szkole
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
 • Konsultacje pracowników poradni dla nauczycieli na terenie szkoły – na wniosek dyrektora szkoły
 • Interwencja kryzysowa – wsparcie dla dziecka, rodziców i nauczycieli
 • Oferta poradni dla szkół ponadgimnazjalnych
 • Terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback – na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia po zakwalifikowaniu go do terapii przez terapeutów
 • Terapia psychologiczna – na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia po za kwalifikowaniu go do terapii przez zespół diagnozujący
 • Warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów realizowane w poradni – na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia
 • Pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w szkole
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
 • Konsultacje pracowników poradni dla nauczycieli na terenie szkoły – na wniosek dyrektora szkoły

(informacja: PPP/ii)