Powiat szuka rodziców dla dzieci spragnionych miłości i ciepła

Powiat szuka rodziców dla dzieci spragnionych miłości i ciepła
fot. www.sxc.hu (andreyutzu) PCPR ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.
istotne.pl powiat, szkolenie, pcpr, rodzina, zastępcza

Bolesławieckie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Osoby te powinny spełniać następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
  • pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
  • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.

PCPR zaprasza zainteresowanych na darmowe szkolenie, które prowadzone będzie przez dwóch trenerów opieki zastępczej. Kandydatów spełniających powyższe warunki Centrum prosi o kontakt osobisty lub telefoniczny (ul. Zwycięstwa 9, pokój 38; nr tel. 75 735 30 48, w godz. 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku).

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)