Grunty z 90-procentową bonifikatą

Grunty z 90-procentową bonifikatą
fot. sxc.hu Warto dokupić grunt bezpośrednio przylegający do budynku wielorodzinnego – informuje Urząd Miasta Bolesławiec.
istotne.pl urząd miasta, mieszkanie, bonifikata

W Bolesławcu można dokupić grunty z 90-procentową bonifikatą. Bonifikata ma na celu ułatwienie dokupienia gruntu bezpośrednio przylegającego do budynku wielorodzinnego (budynek wielorodzinny zaczyna się już od dwóch mieszkań).

Oznacza to, że właściciele lub współwłaściciele mieszkań przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej mogą ją nabyć w drodze bezprzetargowej, a wysokość należności jest ustalona na poziomie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Bonifikata w Bolesławcu obowiązuje od 2005 r. Wówczas nastąpiła zmiana w gospodarowaniu nieruchomościami, które są własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec. Warto przypomnieć, że do roku 2005 mieszkańcy Bolesławca kupowali mieszkania w budynkach wielorodzinnych, z których większość została sprzedana tylko po obrysie budynków. Ta sytuacja rodziła szereg niedogodności, gdyż nieruchomości z granicami tylko po obrysie budynków są trudne do zarządzania – ze względu na konieczność uzyskania zgody właścicieli sąsiednich działek na wejście na ich teren. Dotyczy to sytuacji remontowych, np. postawienia rusztowań lub przeprowadzenia naprawy i modernizacji infrastruktury technicznej, przebiegającej w pobliżu budynków, itp.

Posiadanie własnego gruntu przy budynku daje również większą możliwość zamiany wyglądu podwórka i wprowadzenia ciekawych aranżacji oraz sposobu zagospodarowania zaplecza według własnych gustów i potrzeb. Dzięki temu już niejeden budynek wielorodzinny w Bolesławcu zyskał na urodzie, a jego mieszkańcy mają możliwość spędzania czasu wolnego w spokojnym miejscu i pięknym otoczeniu przy swoim domu.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)