Komplety podręczników otrzymało 80 pierwszoklasistów

Komplety podręczników otrzymało 80 pierwszoklasistów
fot. A. Gergont W ramach programu "Wyprawka szkolna 2006" komplety podręczników otrzymało 80 dzieci.
istotne.pl szkoła, dziecko, podręcznik

W Bolesławcu 80 dzieci otrzymało komplet książek do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Podręczniki zakupione zostały w ramach realizacji rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów "Wyprawka szkolna 2006". Pomoc w postaci wyprawki szkolnej przyznana została uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Zakupione przez Gminę Miejską Bolesławiec podręczniki zostały przekazane wszystkim uprawnionym dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. Stosowne sprawozdanie z realizacji rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów "Wyprawka szkolna 2006" zostało przesłane do wojewody dolnośląskiego.

(informacja A. Gergont Urząd Miasta Bolesławca)