Ogłoszenie

Ogłoszenie
fot. KG Przeprosiny Teresy Figurskiej w stosunku do Andrzeja Kuriaty.
istotne.pl andrzej kuriata, teresa figurska

Ja, Teresa Figurska, zam. Wesołówka 28, przepraszam Pana Andrzeja Kuriatę, Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Bolesławcu za zamieszczenie w dniu 26-10-2011r. na forum internetowym www.istotne.pl nieprawdziwej opinii godzącej w dobre imię Andrzeja Kuriaty.