Będzie 13 nowych autobusów niskopodłogowych?

Będzie 13 nowych autobusów niskopodłogowych?
fot. UM Bolesławiec Magistraccy urzędnicy opracowują wniosek o dofinansowanie zakupu 13 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych.
istotne.pl autobus, piotr roman, andrzej kuriata, mzk bolesławiec, sesja rm

Andrzej Kuriata, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Bolesławiec, przedstawił radnym projekt uchwały ws. rozwoju transportu publicznego w Gminie Miejskiej Bolesławiec: – Gmina Miejska jest w tej chwili na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie zakupu 13 autobusów. Chodzi o 13 niskoemisyjnych, nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Andrzej KuriataAndrzej Kuriatafot. GA

Wartość inwestycji to ok. 12 mln zł. – Sądziliśmy, że uda nam się przy okazji tego projektu również zainstalować na przystankach autobusowych tablice informacyjne. Nie możemy jednak aplikować o te tablice – wyjaśniał rajcom A. Kuriata. – Ale to nie znaczy, że się wycofamy z tablic, będziemy o nie aplikować w innych projektach.

W uzasadnieniu projektu uchwały ws. rozwoju transportu publicznego w Gminie Miejskiej Bolesławiec czytamy:

Gmina Miejska Bolesławiec zamierza wnioskować o środki z EFRR w ramach RPO WD 2014–2020 na projekt z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego (Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych) na zakup 13 niskoemisyjnych, nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych [...].

Obecnie zawarta umowa wykonawcza między Gminą Miejską Bolesławiec a Miejskim Zakładem Komunikacji sp. z o.o. w Bolesławcu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wygasa z dniem 25.11.2019 r. Aby prawidłowo zrealizować projekt, konieczne staje się zapewnienie ciągłości umów, tzn. posiadanie umów na okres od podpisania umowy o dofinansowanie, które przewiduje się w roku 2017, do zakończenia trwałości projektu, tj. na okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu.

Przedkładana propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, w tym osób o najniższych dochodach, równocześnie ma na celu zachęcenie do zrezygnowania z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej.

Radni podjęli tę uchwałę jednomyślnie. Do tematu wrócimy.