Dyskutowano o kondycji szkolnictwa zawodowego

Dyskutowano o kondycji szkolnictwa zawodowego
fot. B.org W ubiegły czwartek i piątek w Starostwie Powiatowym odbyła się ważna konferencja w sprawie sieci centrów kształcenia zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich powiatów Dolnego Śląska.
istotne.pl konferencja, starostwo, edukacja

Organizatorami i gospodarzami spotkania byli Cezary Przybylski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, oraz Małgorzata Jeżewska, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Celem konferencji było opracowanie zasad i kryteriów utworzenia sieci centrów kształcenia zawodowego w naszym województwie. Obecność niemal wszystkich przedstawicieli starostw powiatowych oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty czy Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli dobitnie świadczyła o tym, że problem jest ważny i pilny.

Bolesławiecka konferencja potwierdziła tezę, że szkolnictwo zawodowe najgorsze lata ma już za sobą. Na początku lat 90-tych blisko 60% absolwentów szkół podstawowych decydowało się na dalszą edukację w technikach i szkołach zawodowych, teraz edukację zawodową wybiera niespełna 10–12%. Niemniej brak fachowców jest coraz bardziej odczuwalny. Wielu z nich wyjechało z kraju w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. W samym tylko Wrocławiu brakuje około 3 tys. pracowników z wykształceniem zawodowym czy technicznym. Utworzenie jednej klasy w szkole zawodowej graniczy obecnie z cudem – z powodu braku chętnych.

Przez lata deprecjonowano szkolnictwo zawodowe. Pokutowała opinia, że wybierają je uczniowie mniej zdolni i mniej ambitni. Tymczasem rynek europejski stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania. Aby sprostać konkurencji, musimy kształcić fachowców, i to dobrych fachowców, w wielu dziedzinach. Wykorzystując środki Unii Europejskiej, mamy szansę unowocześnić szkolnictwo zawodowe, dostosować je do wymogów rynku. Pozyskać środki unijne możemy chociażby poprzez reformę szkolnictwa sprowadzającą się m.in. do tworzenia branżowych ośrodków kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym. Każde z centrów tego typu miałoby zostać utworzone na bazie istniejących ośrodków kształcenia – z zapleczem praktycznej nauki zawodu, kadry nauczycielskiej i bazą socjalną.

Uczestnicy dwudniowej konferencji dyskutowali m.in. o szansach i zagrożeniach w realizacji programów edukacyjnych, strategii modernizacji kształcenia zawodowego oraz nowoczesnym i konkurencyjnym rynku pracy. Jan Kamiński, przewodniczący działającej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Zawodowego, zapowiedział dążenie do uporządkowania problemu kształcenia zawodowego skoordynowanego z potrzebami rynku pracy, stworzenie dobrej sieci szkół zawodowych oraz podniesienie rangi kształcenia ustawicznego. Natomiast Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego ze Świdnicy Stanisław Szelewa oraz wicestarosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski zdefiniowali słabe strony dotychczasowego szkolnictwa, mówiąc m.in. o przestarzałej bazie, niskiej elastyczności profili i kierunków edukacji. Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za takim programowaniem kierunków kształcenia, by ich oferta zaspokajała w większym, niż dotąd, stopniu potrzeby rynku pracy.

(informacja Jerzy Małachowski/GA)