Rada Miasta rozpoczęła komunalizację PWiK

Rada Miasta rozpoczęła komunalizację PWiK
fot. b.org Rada Miasta upoważniła prezydenta do rozpoczęcia procedury mającej na celu komercjalizację a następnie komunalizację Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W efekcie przekształceń PWiK ma stać się własnością jednostek samorządu terytorialnego.
istotne.pl rada miasta, pwik, komunalizacja

W czasie ostatniej sesji Rada Miasta upoważniła prezydenta do wystąpienia do ministra z wnioskiem dokonania komercjalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, a następnie jego komunalizacji. Decyzja o rozpoczęciu komunalizacji PWiK jest możliwa dzięki ustawie z dnia 12 maja 2006 o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ustawa, która weszła w życie 28 lipca, otwiera drogę do przejęcia przez samorząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Droga ta rozpoczyna się od złożenia przez Prezydenta Miasta wniosku do odpowiedniego ministra o dokonanie komercjalizacji PWiK w celu jego późniejszej komunalizacji. Wniosek taki prezydent składa na podstawie uchwały organu stanowiącego, w naszym przypadku Rady Miasta Bolesławca.

Dopiero po przekształceniu obecnego przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa możliwe będzie złożenie wniosku o przekazanie nieodpłatnie pakietu akcji PWiK S.A. w Bolesławcu na rzecz związku jednostek samorządu terytorialnego. Ponieważ PWiK wykonuje działalność gospodarczą na obszarze dwóch gmin, tj. Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec, przekazanie pakietu akcji nastąpi na rzecz związku jednostek samorządu terytorialnego. Podjęcie stosownej uchwały przez radnych Rady Miasta było niezbędne dla uruchomienia procesu przywrócenia własności całego przedsiębiorstwa jednostkom samorządu terytorialnego, którym służyło i nadal będzie służyć PWiK.

(informacja A. Gergont, rzecznik prasowy urzędu miasta