Rusza Kampania Walki z Głodem

Rusza Kampania Walki z Głodem
fot. www.pck.pl Polski Czerwony Krzyż organizuje coroczną Kampanię Walki z Głodem. Mieszkańcy naszego miasta również będą mogli wesprzeć ogólnopolską akcję PCK.
istotne.pl akcja, wolontariat, głód, kampania, pck bolesławiec

Od kilku lat, w związku z obchodami Światowego Dnia Żywienia i Walki z Głodem (16 października), Polski Czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz walki z niedożywieniem. Jej celem jest pozyskanie środków na dożywianie najbiedniejszych dzieci i osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów dotkniętych wysokim bezrobociem i narastającą pauperyzacją społeczeństwa. Drugim, równie istotnym wyzwaniem, jest uświadomienie mieszkańcom Polski, że głód to zjawisko obecne nie tylko w państwach Trzeciego Świata czy na terenach konfliktów zbrojnych, ale również w polskich domach.

W ramach "Kampanii Walki z Głodem PCK" wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą kwesty i zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych na ten cel. Wielkim powodzeniem – a co za tym idzie: wymiernymi efektami finansowymi – cieszy się sprzedaż pozyskanego wcześniej pieczywa. Istotne znaczenie ma również fakt, że PCK jest pierwszą organizacją w tej części Europy, prowadzącą na tak szeroką skalę walkę z biedą i ubóstwem. Dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża do kampanii przyłączyło się 12 państw z regionu Europy Środkowej i uzyskała ona miano kampanii międzynarodowej.

W ramach tegorocznej "Kampanii Walki z Głodem PCK" działania czerwonokrzyskiej organizacji będą prowadzone na terenie całego kraju. Do akcji włączy się także bolesławieckie PCK:

  • 12–13 października młodzież szkolna oraz wolontariusze będą kwestować na ulicach naszego miasta oraz w marketach
  • 13 października od godz. 10:00 w Rynku rozdawana będzie pozyskana żywność (gorąca grochówka, ciasto) oraz odzież.

Wszystkie pozyskane w ramach kampanii środki finansowe zostaną przekazane na akcję dofinansowania obiadów w szkolnych stołówkach oraz na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych PCK w Bolesławcu. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.

Zarząd Rejonowy PCK apeluje do mieszkańców Bolesławca: przyłączcie się do kampanii! Nie pozwólmy na to, aby wciąż od pedagogów szkolnych i opiekunów szkolnych kół PCK płynęły sygnały niepozostawiające wątpliwości – dzieci w naszym mieście przychodzą do szkoły głodne. Zdarza się, że mdleją na lekcjach z niedożywienia. Pomóżmy im!

Aktualizacja 2007-11-22 18:10

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu poinformował, że przychód z akcji charytatywnej wyniósł prawie 5,5 tys. zł. Dochód w całości zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci oraz osób bezdomnych i samotnych.

(informacja PCK Bolesławiec/GA)