Pracownicy szpitala grożą strajkiem

Pracownicy szpitala grożą strajkiem
fot. B.org Pięć związków zawodowych, działających przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, podpisało się pod listem skierowanym do radnych powiatu bolesławieckiego. Pracownicy szpitala określają obecną restrukturyzację szpitala jako "działanie na jego szkodę". Domagają się odwołania dyrektora szpitala i władz powiatu.
istotne.pl strajk, szpital powiatowy, opzz, finryan

Z treści listu wynika, że związki zawodowe z niepokojem obserwują sytuację w szpitalu. Działania władz powiatu i kierownictwa szpitala oceniają jako destrukcyjne dla samego szpitala. W liście czytamy "(...)Załoga szpitala czuje się zlekceważona i oszukana przez Zarząd Powiatu. O wystąpieniu Finrayana ze spółki dowiadujemy się z mediów (...)".

Związki zawodowe domagają się informacji o aktualnej sytuacji szpitala. Wnioskują o natychmiastowe wstrzymanie procedury likwidacji SP ZOZ. Od radnych powiatu oczekują natychmiastowego odwołania osób, które w ocenie związków działają na szkodę SP ZOZ. Wśród nich wymieniają: starostę bolesławieckiego Krzysztofa Konopkę wraz z całym zarządem, pełnomocnika starosty ds. służby zdrowia Barbarę Misińską oraz dyrektora SP ZOZ Dariusza Kłosa.

Jeśli Rada Powiatu negatywnie odniesie się do wysuniętych postulatów, organizacje związkowe skorzystają ze swoich statutowych uprawnień, ze strajkiem włącznie. Związki zawodowe informują również, że o sposobie restrukturyzacji i prywatyzacji bolesławieckiego szpitala zostaną poinformowane odpowiednie służby.