Europejski Uniwersytet Latający w „dwójce”

Europejski Uniwersytet Latający w bolesławieckim Gimnazjum nr 2
fot. Gerard Augustyn Jak może wyglądać spotkanie Europejskiego Uniwersytetu Latającego z ponad setką gimnazjalistów? Bez wątpienia wyjątkowo. Wygrała klasa 3E.
istotne.pl 183 g2 bolesławiec

Reklama

I właśnie tak było 24 listopada w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu, gdzie z uczniami spotkali się dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Tomasz Racławski. Tematem było miejsce Unii Europejskiej w świecie oraz jej relacje z krajami spoza wspólnoty.

Na prowadzących od początku czekały niespodzianki. Gimnazjaliści zdecydowali się urozmaicić spotkanie, organizując swoisty turniej: klasy przygotowały transparenty, przebrania, a nawet hasła i wierszyki pokazujące ich zainteresowanie tematyką integracji europejskiej. I chociaż rozstrzygnięcie, która klasa wykonała to zadanie najlepiej, miało miejsce dopiero na samym końcu, to dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w sali zapanowała wyjątkowa atmosfera, a całe spotkanie zyskało energię i wiele koloru.

Część merytoryczna była podzielona na trzy bloki. Pierwszy z nich poprowadziła przedstawicielka lokalnego Punktu Europe Direct z Wrocławia. Następnie dr Krzysztof Biegun przybliżył uczestnikom najważniejsze kwestie związane z głównym tematem spotkania. Dużo miejsca zostało poświęcone pomocy, którą Unia Europejska niesie krajom słabo rozwiniętym, oraz mechanizmom związanym ze sposobami decydowania o jej kształcie. Dyskutowano też o najbardziej „medialnych” sprawach ostatnich miesięcy, takich jak kryzys imigracyjny czy kontrowersje związane z handlowymi umowami CETA i TTIP. Wypowiedzi gimnazjalistów pokazały ich dużą wiedzę w tym obszarze oraz zrozumienie dla przyczyn tych zjawisk.

Ostatnia część, zrealizowana przez Tomasza Racławskiego, była zaproszeniem uczestników do pracy warsztatowej. Rozpoczęła się ona od dyskusji młodych ludzi w siedmioosobowych grupach na temat ich wyobrażeń dotyczących miejsca, jakie Unia Europejska powinna zająć na arenie międzynarodowej w przyszłości. Uczniowie zastanawiali się, na jakich kwestiach wspólnota europejska powinna się skoncentrować, jakie działania podjąć i jaką postawę przyjmować, ale też –z czego być może zrezygnować. Wszystkie te przemyślenia młodzi ludzie wyrażali w formie haseł i rysunków, tworząc duże plakaty.

W poglądach młodych ludzi przeważał euroentuzjazm, optymistyczne podejście do przyszłej wizji Unii Europejskiej i chęć większej integracji. Uczestnicy dużo mówili o potrzebie zdobywania doświadczenia oraz poznawania kultur innych krajów poprzez wymiany młodzieżowe i łatwe podróżowanie. Jednak pojawiły się też głosy odmienne, w większości skoncentrowane na obawie związanej z masowym przyjmowaniem imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Spotkanie zakończyły, wspomniane już wcześniej, prezentacje przygotowane przez klasy. Ten energiczny akcent był doskonałym zwieńczeniem wspólnej pracy. A wygrała klasa 3E.

Reklama