Nie zlicytowali placu przy Łokietka i Zgorzeleckiej

Nie zlicytowali placu przy Łokietka i Zgorzeleckiej
fot. istotne.pl Nie odbyła się licytacja, która miała mieć miejsce w poniedziałek 20 listopada. Powód? Trwa postępowanie układowe.
istotne.pl sąd, komornik, plac, licytacja, ul. zgorzelecka, ul. łokietka

Na początku listopada informowaliśmy, że zlokalizowany przy ulicach Zgorzeleckiej – Łokietka – Górne Młyny w Bolesławcu plac, który od wielu lat straszy w centrum miasta, zostanie zlicytowany. Pierwsza licytacja należącej do spółki Spectrum Galerie nieruchomości miała się odbyć 20 listopada w bolesławieckim Sądzie Rejonowym. Tak się jednak nie stało.

– Wierzyciel przedłożył postanowienie o wszczęciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego – tłumaczy serwisowi istotne.pl Piotr Wawrzyniak, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu. – Z mocy prawa postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone.

Ile potrwa postępowanie układowe i jak długo jeszcze bolesławiecki Trójkąt Bermudzki będzie leżeć odłogiem – na razie nie wiadomo. Do sprawy z pewnością wrócimy.

Poniżej wyjaśnienie Urzędu Miasta

Gmina Miejska Bolesławiec – jako wierzyciel należności od Spectrum Galerie Sp. z.o.o. we Wrocławiu – złożyła do Komornika Sądowego w Bolesławcu 7 tytułów wykonawczych. Egzekucja należności Gminy Miejskiej Bolesławiec od Spectrum Galerie Sp. z o.o. we Wrocławiu dotyczy zasądzonych kwot z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2012-2017.

Prowadzona przez Komornika egzekucja z rachunków bankowych okazała się bezskuteczna. Z tych względów jedynie skutecznym postępowaniem było skierowanie wniosku o egzekucję z nieruchomości położonej w Bolesławcu w kwartale ulic  Łokietka, Zgorzelecka i Górne Młyny (nr działki 919/1). Efektem prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Komornika była ogłoszona licytacja prawa użytkowania wieczystego tego gruntu na dzień 20.11.2017 r.

W wyznaczonym dniu, 20.11.2017 roku, nie doszło do licytacji. Komornik Sądowy poinformował, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.10.2017 r., sygn. akt VIII GR 32/17, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec "Spectrum Galerie" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – co z mocy prawa skutkuje zawieszeniem postępowania egzekucyjnego.