Przygotowani na powódź

Przygotowani na powódź
fot. Powiat Bolesławiecki Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu przekazał Powiatowi magazyn przeciwpowodziowy wraz z jego wyposażeniem.
istotne.pl powódź, magazyn

Magazyn, przekazany Powiatowi Bolesławieckiemu przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, zlokalizowany jest przy ulicy Kościuszki w Bolesławcu. – Jest wyposażony w niezbędny sprzęt do usuwania skutków powodzi: łódź, worki, łopaty, szpadle, taczki, toporki, karczowniki, łomy, bosaki – mówi kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Dziadek. – Po opracowaniu odpowiednich procedur magazyn będzie również służył jako obwodowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla gmin z terenu Powiatu Bolesławieckiego.