Kobieta obawia się, że tamy bobrów i wysoka trawa zagraża wylewem rzeki

Bobrzyca podczas powodzi w roku 2010
fot. Newyork12/Wikipedia Skontaktowała się z nami mieszkanka Raciborowic Dolnych zaniepokojona możliwością zalewu jej domu przez Bobrzycę. Wójt Mirosław Haniszewski uspakaja, że stan koryta i lokalizacja tam bobrowych są niezwłocznie przekazywane do Nadzoru Wodnego w Bolesławcu.
istotne.pl 86 powódź, raciborowice, rzeka

Reklama

Z informacji jakie czytelniczka nam podała wynika, że jej obawy dotyczą wysokiej trawy na brzegu rzeki, która nie jest skoszona oraz tam bobrów budowanych na Bobrzycy.
Wójt gminy Warta Bolesławiecka w odpowiedzi na nasze pytanie,przesłał informacje na temat tego, kto zajmuje się utrzymaniem Bobrzycy oraz gdzie należy się zgłosić w sprawach związanych z właściwym utrzymaniem rzeki.

W odpowiedzi na zapytanie dziennikarskie z dnia 14 listopada 2022 r. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że właścicielem i odpowiedzialnym za właściwe utrzymanie cieku Bobrzyca, który przepływa przez teren Gminy Warta Bolesławiecka jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wszystkie otrzymywane przez tut. Urząd informacje na temat stanu koryta cieku i lokalizacji tam bobrowych przekazuje niezwłocznie do Nadzoru Wodnego w Bolesławcu.
Gmina od kilku lat współfinansuje również utrzymanie cieku Bobrzyca na podstawie porozumień zawartych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Środki finansowe na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy także na rok bieżący.

Proszę więc o poinformowanie mieszkanki Raciborowic Dolnych, która zwróciła się o pomoc do redakcji, że w sprawach związanych z właściwym utrzymaniem cieku Bobrzyca należy skontaktować się z Zarządem Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski lub Nadzorem Wodnym Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski

Dodatkowo podajemy informację na temat tam budowanych przez bobry, jakie podaje Nadleśnictwo Bolesławiec: bobry są pod ochroną. Niszczenie ich siedlisk, w tym tam, jest zabronione.

Tama to zmyślna układanka kłód drewna i gałęzi, które stanową zbrojenie konstrukcji. Do uszczelnienia zwierzęta używają dużych ilości mułu, błota, darni oraz rozdrobnionych części roślin. To wszystko staranie nanoszą i układają.

Celem jest podniesienie poziomu wody poprzez zablokowanie jej odpływu w okolicy, gdzie bobry zdecydowały się osiedlić. Wodni inżynierowie przy osiedlaniu biorą pod uwagę ukształtowanie terenu. Korzystnym miejscem jest odcinek, w którym koryto rzeki przebiega w znacznym obniżeniu terenu. Wówczas bobry mają ułatwioną prace i wystarczy, że zatamują naturalne przepusty z wykorzystaniem przewężeń terenu.

Pracowite bobry budują na jednym cieku kilka tam, co pozwala na zalanie większego terenu. Każde uszkodzenie tamy jest przez nie natychmiast naprawiane. Zgromadzona woda jest niezbędna do powstania innych bobrowych budowli, takich jak: nory, żeremia (siedziby) oraz sieć kanałów i spiżarnie.

Reklama