Kiss & ride i mała gastronomia na dworcu?

Kiss & ride i mała gastronomia na dworcu?
fot. PKP S.A. To tylko dwie z sugestii, które padły w czasie środowych warsztatów kreatywnych związanych z przebudową dworca PKP w Bolesławcu.
istotne.pl inwestycja, kolej, pkp, dworzec

W spotkaniu zorganizowanym przez PKP S.A. we współpracy z Urzędem Miasta Bolesławiec wzięli udział m.in. podróżni, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i miejscowego biznesu, a także osoby niepełnosprawne. Każdy z obecnych miał szansę przedstawienia swoich oczekiwań związanych z przyszłą inwestycją.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia i węzła przesiadkowego, które chce wybudować Miasto. Potem zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których rozmawiali o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach na dworcu. Zwracano uwagę na zapewnienie pełnej dostępności dla wszystkich pasażerów, w tym dla osób starszych podróżujących z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych. Zauważono potrzebę stworzenia miejsc postojowych typu kiss & ride (całujesz i odjeżdżasz) oraz zadaszonych i monitorowanych parkingów dla rowerów.

Jednym z postulowanych rozwiązań było połączenie możliwości pasażerskiej informacji kolejowej z informacją i obsługą przewoźników autobusowych. Zaproponowano także, aby w budynku dworca pojawiła się mała gastronomia.

– Udział w warsztatach lokalnej społeczności, w tym także osób niepełnosprawnych i starszych, oraz przedstawicieli samorządu i przedsiębiorców stworzył szansę na wymianę bardzo różnych pomysłów i dyskusję o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca – powiedział Paweł Wróblewski, moderator warsztatów z PKP S.A. – To przyszli pasażerowie i społeczność lokalna najlepiej znają potrzeby dotyczące przyszłego obiektu – dodaje.

Środowe spotkanie rozpoczęło proces konsultacji. Uczestnicy warsztatów otrzymają wkrótce dostęp do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.

Jak Wam podobają się sugestie uczestników spotkania? Czego – Waszym zdaniem – nie powinno zabraknąć na nowym dworcu? Zapraszamy do dyskusji.