Będzie droga wewnętrzna Łokietka-Piaskowa, parking i plac zabaw

Będzie droga wewnętrzna Łokietka-Piaskowa, parking i plac zabaw
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu rozpoczęły się prace przy budowie drogi wewnętrznej ulic Łokietka-Piaskowa.
istotne.pl remont, muzeum ceramiki, plac zabaw, droga, ul. piaskowa, parkowanie, um bolesławiec, ul. łokietka

W ramach zadania zaplanowano również wykonanie parkingu oraz placu zabaw. Pierwszy etap prac przewiduje budowę dróg wewnętrznych od strony ul. Piaskowej i od strony ul. Łokietka oraz budowę 16 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Przy tej okazji warto wspomnieć o nowym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa, które zmienia dotychczasowe wytyczne odnośnie rozmiarów miejsc parkingowych. Od 1 stycznia 2018 r. na nowo wybudowanych lub przebudowywanych parkingach miejsce postojowe będzie o 20 cm szersze niż dotychczas.

Nawierzchnie jezdni drogi wewnętrznej ulic Łokietka-Piaskowa, chodników i miejsc postojowych budowane są z kostki betonowej. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienie oraz budowę linii kablowej oświetlenia. Teren oświetlać będzie 6 latarń. W planach znalazł się również remont przykrycia istniejącego cieku wodnego.

W drugim etapie zaplanowano wykonanie placu zabaw. Wokół urządzeń zabawowych wykonane będą tzw. bezpieczne nawierzchnie. Teren placu zabaw będzie ogrodzony.

Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec maja 2018 r. Wykonawcą robót jest firma Sitkowski z Legnicy, autorem projektu jest firma WIR z Lubina. Nadzór archeologiczny prowadzi Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Wartość zadania wynosi 485 774 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.