Gmina Rudna znów wysoko w rankingach „Wspólnoty”

Ratusz Rudna
fot. Sławomir Miejski/Wikimedia Commons Rudna zajęła m.in. 7 pozycję w Polsce w ogólnym rankingu wydatków na ochronę zdrowia za lata 2006–2015.
istotne.pl 183 ranking, wspólnota, gmina rudna, miasto lubin

Reklama

Pismo „Wspólnota”, dwutygodnik poświęcony w całości samorządom, przeprowadził badania wydatków jednostek samorządu terytorialnego na zdrowie oraz wydatków inwestycyjnych. Z przeprowadzonych analiz stworzył raporty, z których wynika, że gmina Rudna w obu rankingach plasuje się wysoko.

W ogólnym rankingu wydatków na ochronę zdrowia za lata 2006–2015 Rudna zajęła 7 pozycję w Polsce w kategorii gmin ze średnim dochodem ponad 4 tys. zł na mieszkańca. – Cieszyć należy się także z pozycji w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2014–2016, również przygotowanego przez pismo „Wspólnota” – mówią gminni urzędnicy. – Ranking liderów inwestycji wykazał ogólną spadkową tendencję – poziom inwestycji samorządowych jest od kilku lat niższy od oczekiwanego, jednak nie mamy powodów do narzekań. Ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi na głowę w wysokości 1 201,08 zł zajmujemy w zestawieniu wszystkich 1559 gmin w kraju 76 pozycję. Spośród pobliskich, sąsiednich gmin przed nami znalazły się tylko Grębocice (1 238,37 zł na mieszkańca). Ilość inwestycji realizowanych przez gminę zdaje się nie potwierdzać spadkowych tendencji wykazanych przez autorów rankingu – w toku jest budowa przystani kajakowej w Chobieni, remont stadionu w Rudnej, na bieżąco realizowane są remonty dróg, modernizacje oczyszczalni ścieków, oświetlenia drogowego, wodociągów, remonty szkół w gminie.

Wójt Władysław Bigus:

Wszystkie działania, jakie podejmujemy, realizujemy w trosce o komfort życia naszych mieszkańców. Może to zabrzmi banalnie, ale zdrowie jest najważniejsze. Jak jest zdrowie, to i wszystkie inne sprawy się układają, dlatego dla nas, samorządowców, ważna jest dobra opieka zdrowotna dla mieszkańców, stąd wszystkie realizowane programy zdrowotne, działania mające na celu wyposażenie w nowoczesny sprzęt przychodni w gminie czy dofinansowanie wyposażenia karetek pogotowia, które przyjeżdżają do nas w nagłych sytuacjach. Inwestujemy, żeby żyło się nam lepiej w każdym obszarze – czy to ochrona zdrowia, oświata, gospodarka komunalna, czy transport.

Więcej na stronie Gminy Rudna.

Reklama