Jest nowy ranking „Gmina Dobra do Życia”. Wiemy, która z naszych wypadła najlepiej, a która najgorzej

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl Samorządowy serwis PAP: – Publikujemy pełne wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia” z wartością Wskaźnika Jakości Życia dla każdej z 2477 gmin w Polsce.
istotne.pl 183 ranking

Jak czytamy na stronie PAP:

Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników cząstkowych. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Jak wypadły nasze gminy w skali kraju?

 1. Gmina Bolesławiec – 263 miejsce
 2. Osiecznica – 320
 3. Gromadka – 507
 4. Miasto Bolesławiec – 653
 5. Warta Bolesławiecka – 785
 6. Nowogrodziec – 1034.

W kategorii gmin z siedzibą powiatu ziemskiego Miasto Bolesławiec zajęło 98 miejsce w Polsce.

W kategorii gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców

 1. Gmina Bolesławiec – 48
 2. Osiecznica – 68
 3. Gromadka – 134
 4. Warta Bolesławiecka – 263
 5. Nowogrodziec – 408.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.