Bolesławieckie szkoły w rankingu „Perspektyw”. Wiemy, która wypadła najlepiej, a która najgorzej

Szkoły ZSE i ILO
fot. istotne.pl Jest tegoroczne zestawienie.
istotne.pl 183 edukacja, ranking

Jak czytamy na stronie „Perspektyw”:

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Od 26 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych i kierownik Rankingu Liceów i Techników. – I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się „nowi”, bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Twórcy zestawienia podkreślają:

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Jak wypadły nasze licea?

W skali kraju

I Liceum Ogólnokształcące w tegorocznym rankingu uplasowało się na 272 pozycji. (To awans, w ubiegłorocznym zestawieniu znalazło się ono 32 oczka niżej). „Dwójka” nie załapała się do pierwszego tysiąca najlepszych liceów w Polsce.

W województwie

„Jedynka” zajęła 18 miejsce na Dolnym Śląsku, bolesławieckie II LO – 74.

Jak wypadły nasze technika?

W skali kraju

Najwyżej uplasowało się Technikum nr 4 (ZSE im. I. Domeyki) – 122 miejsce. W pierwszej pięćsetce najlepszych szkół znalazły się jeszcze:

  • Technikum nr 5 (ZSHiU im. J. Kochanowskiego) – 142 pozycja
  • Technikum nr 3 (ZSOiZ im. mjra H. Sucharskiego) – 372.

W województwie

Technikum nr 4 (ZSE im. I. Domeyki) zajęło 4 lokatę, Technikum nr 5 (ZSHiU im. J. Kochanowskiego) – 6, Technikum nr 3 (ZSOiZ im. mjra H. Sucharskiego) – 18, Technikum nr 2 (ZSB) – 33, Technikum nr 1 (ZSM im. L. Waryńskiego) – 40.

Szczegóły na stronie „Perspektyw”.