Nowa powiatowa rada

Nowa powiatowa rada
fot. Powiat Bolesławiecki Pracę rozpoczęła nowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Rada jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących współpracy Powiatu Bolesławieckiego z organizacjami pozarządowymi. Kadencja tego gremium trwa dwa lata, a jego członkami są przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu oraz organizacji pozarządowych. W składzie nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego znaleźli się:

  • Ryszard Kawka, szef Rady Powiatu Bolesławieckiego
  • Michał Bojanowski, wiceszef Rady Powiatu
  • Stanisław Chwojnicki, etatowy członek Zarządu Powiatu
  • Katarzyna Grzelczyk, przedstawicielka Zarządu
  • Adam Bartków z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
  • Jadwiga Bobek, szefowa bolesławieckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  • Władysława Kotlarek z Bolesławieckiego Klubu Amazonek
  • Barbara Pankowska z Klubu Nauczycielskiego „Carpe Diem”
  • Małgorzata Szeliga z UKS Orientpark.pl Iwiny.

Szefem rady został Adam Bartków, jego zastępczynią Jadwiga Bobek. Funkcję sekretarza pełnić będzie Katarzyna Grzelczyk. Właściwi ludzie na właściwym miejscu?

Nowa powiatowa radaNowa powiatowa radafot. Powiat Bolesławiecki
Nowa powiatowa radaNowa powiatowa radafot. Powiat Bolesławiecki