Tych radnych nie zobaczymy w nowej Radzie Powiatu Bolesławieckiego

Radni
fot. istotne.pl Temat poruszono w czasie marcowej sesji tego gremium.
istotne.pl 183 stanisław chwojnicki, jan russ, powiat bolesławiecki, jolanta deberna

Reklama

W trakcie marcowego posiedzenia Rady Powiatu Bolesławieckiego Jan Russ z Wolnego Bolesławca poinformował, że nie będzie już kandydował na radnego:

Na listach wyborczych mnie nie ma, w tym roku podjąłem decyzję, że nie będę kandydował do rady – żadnej.

Jan Russ podziękował radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, a także wszystkim osobom, które na niego głosowały.

Do sprawy w późniejszej części obrad wrócił przewodniczący Wojciech Kasprzyk, który podkreślił, że w nowej Radzie Powiatu Bolesławieckiego na pewno nie zobaczymy także Jolanty Debernej i pułkownika Stanisława Chwojnickiego.

Stanisław Chwojnicki startuje do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Reklama