Ile musisz zapłacić za szybką pożyczkę?

Ile musisz zapłacić za szybką pożyczkę?
fot. www.sxc.hu (lockstockb) Dzięki szybkiej pożyczce istnieje możliwość błyskawicznego załatania dziury w domowym budżecie lub też zdobycia środków pieniężnych na długo odkładany wydatek. Niestety, tak jak w popularnym powiedzeniu – nie ma nic za darmo.
istotne.pl pieniądze

Decydując się na szybką pożyczkę trzeba wziąć pod uwagę całkowity koszt jej spłaty, który, w stosunku do tradycyjnych kredytów bankowych, jest zwykle wyższy. Kwota, którą trzeba zwrócić firmie pożyczkowej, po upływie terminu spłaty pożyczki, składa się z kilku zasadniczych elementów. Jeśli chodzi o oferty różnych firm pożyczkowych, zwykle składniki całkowitej kwoty do spłaty są podobne i różnią się między sobą tylko pod względem kwotowym lub procentowym.

Dlaczego koszty pożyczki chwilówki są wyższe od kosztów kredytu bankowego?

Koszty zaciągnięcia pożyczki chwilówki są wyższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów udzielanych przez banki, ze względu na fakt iż firmy pożyczkowe, które pożyczają klientom pieniądze, bez sprawdzenia ich historii w BIK-u, narażają się przez to na większe ryzyko niespłacenia takich pożyczek w terminie. Wielu klientów decydujących się na chwilówkę posiada duże problemy z terminowym zwrotem całej kwoty pieniędzy lub jej części. Przez to firmy pożyczkowe, przy nieregularnie dostarczanych im środkach pieniężnych, muszą finansować swoją działalność ze źródeł zewnętrznych. Wysoki koszt prowadzenia działalności gospodarczej rekompensuje im wyższa niż przy standardowych kredytach, stopa RRSO pożyczki (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania), która mówi o łącznym koszcie kredytu ponoszonego przez klienta, wyrażonym w formie wartości procentowej całkowitej kwoty pożyczki, w stosunku rocznym.

Prowizja za udzielenie pożyczki chwilówki

Pierwszym kosztem dodatkowym każdej pożyczki chwilówki są prowizje. W ten sposób firma udzielająca pożyczki zarabia pieniądze na swoich pracowników handlujących pożyczkami telefonicznie lub online. Firma pożyczkowa często pobiera kilka różnych prowizji od swoich klientów. Może to być m.in. prowizja od rozpatrzenia wniosku pożyczkowego, prowizja za udzielenie pożyczki, czy też prowizja za przygotowanie harmonogramu spłaty pożyczki, po zmianach w tym zakresie. Prowizja jest w przypadku chwilówek zwykle bezzwrotna. Nie jest możliwe jej zmniejszenie nawet przy wcześniejszej spłacie pożyczki. Prowizja jest określana zwykle procentowo, w stosunku do kwoty udzielanej pożyczki, aczkolwiek zdarza się również, że jest ona wyrażana kwotowo. Wszystko jest tutaj uzależnione od polityki stosowanej przez firmę pożyczkową.

Oprocentowanie pożyczki chwilówki

Oprocentowanie stanowi podstawowy element zysku firmy pożyczkowej udzielającej pożyczek chwilówek. Obecnie, ze względu na przepisy ustawy antylichwiarskiej, oprocentowanie pożyczki chwilówki nie może być wyższe niż czterokrotność obowiązującej na terenie RP stopy lombardowej. Od dłuższego czasu ta stopa lombardowa utrzymuje się na niezmienionym poziomie 2,5%, stąd firma pożyczkowa może udzielać pożyczek przy wykorzystaniu maksymalnej stopy oprocentowania w wysokości 10%. W ten sposób klienci firm pożyczkowych są chronieni przed wysokimi opłatami dodatkowymi.

Ubezpieczenie pożyczki

Równie częstą praktyką stosowaną przez firmy pożyczkowe, jest uzależnianie udzielenia pożyczki od wykupu przez klienta ubezpieczenia. Może to być ubezpieczenie od utraty pracy (przy pożyczkach bez BIK) lub też od nagłego zachorowania lub zgonu. Firmy pożyczkowe starają się w ten sposób zabezpieczyć swoje interesy, zmniejszając ryzyko opóźnienia w spłacie pożyczki lub też niespłacenia jej w ogóle. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki danemu klientowi, badana jest w pewnym stopniu jego aktualna sytuacja życiowa, czego efektem jest zwykle prośba kierowana do klienta o zawarcie wskazanego przez firmę ubezpieczenia. Firmy pożyczkowe współpracują z ubezpieczycielami, stąd koszty takiego ubezpieczenia są zwykle niższe niż rynkowe.

Przepisy antylichwiarskie przy pożyczkach chwilówkach

Przed pożyczeniem pieniędzy od firmy pożyczkowej warto jest zwrócić uwagę na wysokość całkowitych kosztów spłaty pożyczki. Zgodnie z najnowszymi przepisami antylichwiarskimi, które weszły w życie w 2016 roku, firmy udzielające pożyczek chwilówek nie mogą pobierać od swoich klientów opłat wyższych niż 25% kwoty pożyczki plus, dodatkowo, 30% kwoty udzielanej pożyczki, ale liczonej w skali roku. Oznacza to, że przy pożyczaniu 1000 złotych na 1 miesiąc, maksymalna kwota do zwrotu przez klienta wyniesie 1000 zł + 250 zł + 50 zł, a więc łącznie 1300 złotych. Jeśli firma pożyczkowa ustala wyższe koszty spłaty pożyczki, oznacza to, że jej działanie jest niezgodne z prawem. Decydując się na pożyczkę chwilówkę, warto jest sprawdzić i porównać ze sobą oferty kilku różnych firm pożyczkowych. Najlepszym sposobem na to jest skorzystanie z porównywarek pożyczek chwilówek online. W ten sposób można wybrać najkorzystniejszą z ofert aktualnie dostępnych na rynku.

Dodatkowe opłaty

Oprócz standardowych opłat dotyczących pożyczki, klienci firm pożyczkowych muszą w niektórych sytuacjach ponosić inne, dodatkowe opłaty, wychodzące poza zakres standardowych kosztów pożyczek. Pierwszą z nich jest opłata za przelew weryfikacyjny. Wiele firm pożyczkowych sprawdza w ten sposób tożsamość swoich pożyczkobiorców, szczególnie jeśli jest to pożyczka udzielana online. Osoba decydująca się na zaciągnięcie takiej pożyczki musi wykonać przelew (najczęściej w wysokości 1 grosza lub 1 złotego) na wskazane przez firmę pożyczkową konto. Jest to warunek konieczny do tego by dostać zgodę na pożyczkę. Oprócz tego firmy pożyczkowe w swoim regulaminach mogą określać również dodatkowe opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki lub za zmianę harmonogramu jej spłaty. Do tego dochodzą oczywiście koszty windykacji niezwróconej firmie pożyczkowej kwoty, które obejmują m.in. koszt interwencji telefonicznej, czy też koszt przygotowania i wysłania pisma windykacyjnego, co może uszczuplić portfel o dodatkowe kilkadziesiąt złotych w przypadku problemów ze spłatą pożyczki. Dlatego warto jest dokładnie zapoznać się z takim regulaminem by móc prawidłowo skalkulować koszt spłaty pożyczki w różnych wariantach.

tekst zlecony