Kobiety i matki z dziećmi mogą znaleźć schronienie

Kobiety i matki z dziećmi mogą znaleźć schronienie
fot. www.pck.pl Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu prowadzi Pokoje Interwencji Kryzysowej dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
istotne.pl kobieta, przemoc, pck bolesławiec

PCK zapewnia pomoc w postaci schronienia, wyżywienia i poradnictwa specjalistycznego. W Pokojach Interwencji Kryzysowej mogą przebywać kobiety oraz matki z dziećmi, będące ofiarami przemocy lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

Pobyt w Pokojach Interwencji Kryzysowej może trwać maksymalnie 30 dni i jest odpłatny (9 zł za dzień od osoby). Pokoje Interwencji Kryzysowej funkcjonują całą dobę. Warunkiem przyjęcia jest wystąpienie sytuacji kryzysowej lub bezdomności. Pokoje prowadzone są dzięki uzyskanej pomocy finansowej ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Informację o pomocy można uzyskać w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Bolesławcu pod numerami telefonów 075 7323158 lub 075 7380347.