Znamy laureatów Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta

Ludzie
fot. UM Bolesławiec Promotorzy nagrodzonych prac zgodnie z regulaminem konkursu otrzymali nagrody w wysokości 1000 zł (netto).
istotne.pl 183 konkurs, um bolesławiec

Reklama

W bolesławieckiej Sali Rajców ogłoszono wyniki 12 edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich: 2017/2018, 2018/2019 i 2020/2021 oraz 2021/2022 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Na konkurs wpłynęło pięć prac:

 • rozprawa doktorska „Koncepcje odbudowy i rewaloryzacji miasta średniowiecznego na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej w świetle rozwiązań polskich i europejskich”
  autor: Dariusz Wędzina
  promotor: dr hab. Rafał Eysymontt
  uczelnia: Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Historia Sztuki;
 • rozprawa doktorska „Język polskich emigrantów z krajów byłej Jugosławii osiadłych w okolicach Bolesławca po drugiej wojnie światowej”
  autor: Katarzyna Boćkowska
  promotor: prof. dr hab. Jan Miodek
  uczelnia: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny;
 • rozprawa doktorska „Wokół stołu. Wpływ tradycyjnych technik wytwarzania na współczesne formy użytkowe”
  autor: Magdalena Gazur
  promotor: dr hab. Joanna Teper
  uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła, Wzornictwo Ceramiki;
 • praca magisterska „Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu (1754-2022)”
  autor: Dariusz Gołębiewski
  promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
  uczelnia: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych;
 • praca magisterska „Centrum rękodzieła i rzemiosła artystycznego w Bolesławcu”
  autor: Urszula Dachnij
  promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski
  uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury.

Kapituła Konkursu obradowała w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Rozpondek (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), prof. zw. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. inż. arch. Anna Jaglarz (Politechnika Wrocławska), Małgorzata Słonecka (sekretarz miasta w UM Bolesławiec) oraz Jerzy Zieliński (pełniący przez wiele lat funkcję sekretarza miasta w UM Bolesławiec).

Kapituła postanowiła przyznać I nagrodę w wysokości 3000 zł (netto) Katarzynie Boćkowskiej. II nagroda (2000 zł netto) przypadła Magdalenie Gazur, a trzecia (1000 zł netto) – Dariuszowi Gołębiewskiemu.

UM Bolesławiec:

Kapituła Konkursu podjęła również decyzję o publikacji historii bolesławieckiego Sierocińca, zawartej w pracy Dariusza Gołębiewskiego w „Roczniku Bolesławieckim”. Rozprawa doktorska Magdaleny Gazur „Wokół stołu. Wpływ tradycyjnych technik wytwarzania na współczesne formy użytkowe” zostanie w całości opublikowana na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec.

Promotorzy nagrodzonych prac – zgodnie z regulaminem konkursu – otrzymali nagrody w wysokości 1000 zł (netto).

Reklama