Poradnik podatkowy: nowa skala podatkowa, wyższa kwota wolna od podatku, kolejne ulgi podatkowe

Urząd Skarbowy w Bolesławcu
fot. istotne.pl Od 2022 roku obowiązuje nowa skala podatkowa. Stawka podatku w pierwszym progu skali podatkowej wynosi 12%. Kwota wolna od podatku to 30 tys. zł. Skala podatkowa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01.01.2022.
istotne.pl 1 urząd skarbowy bolesławiec, podatek

Reklama

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
do 120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
ponad 120 000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Nowe ulgi podatkowe

 • ulga 4+ (podatnicy posiadających 4 i więcej dzieci)
 • ulga dla seniorów (pracujący senior)
 • ulga na powrót (przeniesienie miejsca zamieszkania na teren RP)
 • ulga na zabytki (poniesione wydatku na wpłaty na fundusz remontowy, prace konserwatorskie, nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków)
 • ulga dla inwestujących w ASI (poniesione wydatki na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji)
 • ulga z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Ponadto nadal można korzystać z odliczeń od podatku w formie ulg, m.in.:

 • ulga prorodzinna
 • ulga dla młodych do 26. roku życia
 • ulga termomodernizacyjna
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE
 • ulga na internet
 • odliczenie darowizn: na działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, krwiodawstwo, na przeciwdziałanie CV-19 przekazanych do 31.05.2022, darowizny odliczane na podstawie innych ustaw
 • ulga abolicyjna.

Zeznanie podatkowe jest przygotowane w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy. W usłudze Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Wystarczy się zalogować z dowolnego urządzenia, 24/7, bez wychodzenia z domu. Po sprawdzeniu wszystkich danych w Twój e-PIT należy zatwierdzić i wysłać zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego.

www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy

Więcej informacji o nowych ulgach w następnym artykule za tydzień.

Instrukcja podatkowaInstrukcja podatkowafot. Urząd Skarbowy
Instrukcja podatkowaInstrukcja podatkowafot. Urząd Skarbowy

Reklama