Skąd niepełnoletni, niepracujący uczeń ma na fajki? Sonda

Kobieta z papierosem
fot. fotografierende on Unsplash Pytanie „skąd młodzi ludzie, niepełnoletni, mają na papierosy?” pojawiło się na naszym forum pod tematem: Skąd niepracujący uczeń ma wziąć pieniądze na płatne parkingi w Bolesławcu? Innym pytaniem było też „kto im te papierosy sprzedaje?”.
istotne.pl 86 palenie, szkoła

Pod którą szkołę ponadpodstawową byśmy nie podjechali, zobaczymy w jej okolicy palących na przerwie uczniów i uczennice. Niektórzy z nich nie mają ukończonych piętnastu, większość osiemnastu lat. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego około 9% nastolatków w wieku 15-19 lat przyznaje się do regularnego palenia papierosów. Tytoń jest jedną z najpowszechniej używanych substancji psychoaktywnych na świecie. Powoduje silne uzależnienie, silniejsze niż opiaty, alkohol i inne substancje objęte kontrolą.

Według badań przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w Lubinie w 2010 roku (Katedra i Zakład Anatomii UM w Lublinie, 2014) wynika, że uczniowie i uczennice palą około jedną paczkę papierosów w tygodniu. W raporcie tym czytamy: "Na zadane pytanie „Jakie były powody zapalenia pierwszego papierosa?” 1/3 starszych nastolatków wskazała, że została namówiona przez inną osobę, tylko 2% ankietowanych zapaliło, aby zaspokoić ciekawość. Potwierdza to wcześniejsze ustalenia, że przebywanie w grupach rówieśniczych stymuluje rozwój uzależnienia."

Rzecznik Praw Dziecka (RPD) alarmuje, że prawo zakazu sprzedaży e-papierosów w Polsce jest martwe. Co czwarty nastolatek pali e-papierosy. Na zlecenie RPD Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie wśród polskiej młodzieży na temat używania e-papierosów. Z badań wynika, że 34 procent młodych e-palaczy (w wieku 16-17 lat) pali od ponad roku, 31 procent od dwóch do pięciu lat, a 4 procent ponad 5 lat!

Skąd niepełnoletni uczeń i uczennica mają na fajki? Pytamy was o to w sondzie:

Skąd niepełnoletni uczeń ma na fajki?
Z kieszonkowego
62.03 % głosów: 116
Inne źródła
18.18 % głosów: 34
Podbiera kasę rodzicom
7.49 % głosów: 14
Rodzice mu/jej dają na fajki
6.95 % głosów: 13
Podbiera fajki rodzicom
5.35 % głosów: 10

Ministerstwo zdrowia alarmuje, że w Polsce liczba zgonów, które wynikają bezpośrednio z palenia tytoniu, według różnych szacunków, dochodzi do blisko 100 tys. rocznie. Oprócz palaczy ofiarą dymu padają także osoby biernie narażone na wdychanie go.

Profesjonalną pomoc w rzucaniu palenia można także uzyskać na konsultacji psychologa lub w Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym. Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00-21.00 oraz w soboty w godzinach: 09.00-15.00. Numery telefonów: 801 108 108 oraz 22 211 80 15

Porady dotyczące rzucenia palenia można znaleźć również na stronie internetowej jakrzucicpalenie.pl

Innym pytaniem jest: kto sprzedaje niepełnoletnim papierosy? Dla tych, co łamią prawo, przypomnienie: Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przewiduje za to wykroczenie karę grzywny w wysokości do 2 tys. złotych.

Jeśli uczeń palił w miejscu objętym zakazem palenia (np. na terenie szkoły), dyrektor szkoły może dodatkowo poinformować o zdarzeniu policję, ponieważ palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem podlega karze grzywny do 500 zł.