materiał promocyjny

Powiat Bolesławiecki: Edukacja – droga do rozwoju

Fragment infografiki
fot. Powiat Bolesławiecki Szkoły Powiatu Bolesławieckiego nie tylko dostarczają wiedzy, ale także uczą krytycznego myślenia, samodzielności w formułowaniu opinii i szacunku dla różnorodności. Oferują wysoki poziom nauczania, co niejednokrotnie potwierdziły niezależne rankingi oraz przyjazne środowisko sprzyjające osobistemu rozwojowi.
istotne.pl 183 edukacja, szkoła, powiat bolesławiecki

Szkoły powiatowe są jednocześnie miejscem, gdzie można zdobyć wiedzę oraz inspirację ze strony doświadczonych nauczycieli oraz nawiązać trwałe przyjaźnie, odkryć pasje i zainteresowania. Ceniony periodyk „Perspektywy” corocznie potwierdza, że szkoły Powiatu Bolesławieckiego należą do najlepszych na Dolnym Śląsku. To efekt pracy wielu zaangażowanych ludzi, a w konsekwencji gwarancja wysokiej jakości nauczania i przyjaznej atmosfery.

Drodzy uczniowie, przede wszystkim życzę Wam trafności w wyborze szkoły. Pamiętajcie, że to ważna decyzja, która będzie miała wpływ na Waszą przyszłość. Zachęcam do wyboru takiej szkoły, która będzie dla Was nie tylko miejscem nauki, ale także miejscem, gdzie będziecie mogli rozwijać się jako jednostki oraz członkowie odpowiedzialnej społeczności. Wierzę, że nasze szkoły mogą być dla Was tym miejscem – życzy ósmoklasistom i ósmoklasistkom Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

InfografikaInfografikafot. Powiat Bolesławiecki

Poznaj szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu

 1. klasa matematyczna z rozszerzoną matematyką, drugim przedmiotem do wyboru (fizyka/historia/geografia) oraz rozszerzonym j. obcym (angielski/niemiecki)
 2. klasa humanistyczna z rozszerzonym j. polskim, drugim przedmiotem do wyboru (historia/fizyka/geografia) oraz rozszerzonym j. obcym (angielski/niemiecki)
 3. klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią i chemią oraz rozszerzonym j. obcym (angielski/niemiecki).

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

 1. klasa biologiczno-chemiczna; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub niemiecki
 2. klasa mundurowa; przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka, język angielski
 3. klasa CYBER.MIL – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Technikum nr 5

 1. technik fotografii i multimediów
 2. technik logistyk
 3. technik weterynarii.

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Technikum nr 2

 1. technik architektury krajobrazu
 2. technik budownictwa
 3. technik leśnik.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 2

 1. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 2. wielozawodowa.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu

Technikum nr 1

 1. technik mechatronik
 2. technik transportu drogowego.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 1

 1. mechanik pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Technikum nr 4

 1. technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 2. technik elektryk
 3. technik programista
 4. technik informatyk.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu

Technikum nr 3

 1. technik ekonomista
 2. technik żywienia i usług gastronomicznych
 3. technik spedytor
 4. technik hotelarstwa.

Szkoła Branżowa II stopnia

 1. wielozawodowa.

Wszystkie te szkoły oferują szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych, pozwalając odkryć zainteresowania i rozwijać się w przyjaznym środowisku. Drodzy uczniowie – Wasza przyszłość zaczyna się tutaj!

https://powiatboleslawiecki.pl/oferta-edukacyjna-szkol-ponadpodstawowych-powiatu-boleslawieckiego/

InfografikaInfografikafot. Powiat Bolesławiecki