Są wyniki matur. Która szkoła średnia najlepsza?

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego
fot. istotne.pl Gratulacje dla I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tyrankiewiczów. W tej szkole maturę zdały wszystkie osoby. Najsłabiej wypadło Technikum nr 1 przy ul. Górne Młyny (czyli popularny Mechanik).
istotne.pl 1 matura, wyniki, szkoła

Reklama

W poniższej tabeli prezentujemy dane szkół średnich z Bolesławca.

Skrót LZ oznacza liczbę zdających. Skrót Z oznacza zdawalność (w %). Skrót oznacza wynik średni (w %).

  Cała matura polski (podst.) polski ustny angielski (podst.) angielski ustny niemiecki (podst.) niemiecki ustny matematyka (podst.)
Nazwa szkoły LZ Z LZ Z LZ Z LZ Z LZ Z LZ Z LZ Z LZ Z
IV LO, Bankowa 19 94,74 19 100,00 78,00 19 100,00 89,47 19 100,00 91,74 19 100,00 93,53             19 94,74 84,37
I LO, Tyrankiewiczów 124 100,00 124 100,00 75,63 124 100,00 85,29 109 100,00 92,47 109 100,00 92,53 14 100 69,5 14 100 91,14 124 100,00 80,64
Technikum 2, Tysiąclecia 20 85,00 20 95,00 58,35 20 100,00 55,15 19 94,74 67,42 19 100,00 68,05 1     1     20 100,00 66,70
Technikum 4, Tyrankiewiczów 109 91,74 109 98,17 63,89 109 100,00 75,10 107 100,00 85,67 107 99,07 83,56 2     2     109 94,50 61,63
Technikum 5, Zgorzelecka 62 91,94 63 100,00 61,94 62 98,39 56,89 54 98,11 73,06 53 100,00 78,15 9 88,89 52,78 9 100 63,44 63 96,77 58,56
Technikum 3, Komuny Paryskiej 47 89,36 47 100,00 64,23 47 100,00 61,77 41 92,68 72,12 41 97,56 72,95 6 100 53,83 6 100 82,67 47 95,74 57,83
Technikum 1, Górne Młyny 28 71,43 28 100,00 65,14 28 96,43 47,82 25 80,00 63,28 25 100,00 71,20 3     3     28 89,29 46,29
II LO, Dolne Młyny 91 94,51 91 98,90 64,77 91 100,00 74,57 83 100,00 77,48 83 100,00 77,92 8 100 70,88 8 100 84,38 91 95,60 62,46
III LO, Tyrankiewiczów 18 88,89 18 94,44 58,50 18 100,00 64,11 18 100,00 81,83 18 100,00 92,33             18 88,89 49,11

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dziś wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2024 r. Maturę zdało 84,1 proc. wszystkich absolwentów.

Do egzaminu przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Aby zdać egzamin maturalny, z poszczególnych przedmiotów uczniowie musieli uzyskać:

Część pisemna – przedmioty obowiązkowe

  • język polski (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
  • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – minimum 30 proc. 
  • matematyka (poziom podstawowy) – minimum 30 proc. 
  • 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – bez progu zaliczenia 
  • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

Część pisemna – przedmioty dodatkowe

  • od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia

Część ustna – przedmioty obowiązkowe

  • język polski (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
  • język obcy nowożytny (bez określania poziomu) – minimum 30 proc. 
  • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) – minimum 30 proc. 

Reklama