Mandat Dariusza Filistyńskiego oficjalnie wygaszony

Dariusz Filistyński
fot. GA Obwieszczenie pojawiło się na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze.
istotne.pl 183 dariusz filistyński

Reklama

Jak czytamy na stronie jeleniogórskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

(...) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II informuje, co następuje:

§ 1. W związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 1 marca 2022 r. sygn. akt II K 504/20, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2023 r. sygn. akt VI Ka 273/22, w dniu 9 stycznia 2023 r. wygasł mandat radnego Gminy Miejskiej Bolesławiec wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 17 zgłoszonej przez KWW PIOTRA ROMANA BEZPARTYJNI. Radnym, którego mandat wygasł jest Dariusz Wiesław FILISTYŃSKI.

§ 2. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kto zastąpi D. Filistyńskiego? Pierwszeństwo objęcia mandatu przysługuje osobie, która z tej samej listy i w tym samym okręgu, w którym startował wspomniany radny, uzyskała kolejny najlepszy wynik wyborczy. Tą osobą jest Karolina Prosół, czyli obecna szefowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Komisarz wyborczy pisemnie powiadomi dyrektorkę MOPS-u o tym fakcie. (Jak usłyszeliśmy, pismo zostanie wysłane jeszcze dzisiaj).

Czy K. Prosół obejmie mandat? Do tematu wrócimy.

Reklama