Wiemy, kto zastąpi Dariusza Filistyńskiego w Radzie Miasta Bolesławiec

Napis Radni Rady Miasta
fot. GA Jest decyzja komisarza wyborczego w Jeleniej Górze II Michała Chudzika.
istotne.pl 183 prawo, dariusz filistyński, sesja rm, agnieszka słota, karolina prosół

Reklama

Jak informuje komisarz wyborczy w Jeleniej Górze II Michał Chudzik:

Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4, właściwym dla wyboru Rady Miasta Bolesławiec; mandat obejmuje Pani Agnieszka Monika SŁOTA – kandydatka z listy nr 17 – KWW PIOTRA ROMANA BEZPARTYJNI, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Przypomnijmy. Pod koniec stycznia informowaliśmy, że jeleniogórski komisarz wyborczy informował, że w związku „z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 1 marca 2022 r. sygn. akt II K 504/20, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2023 r. sygn. akt VI Ka 273/22, w dniu 9 stycznia 2023 r. wygasł mandat radnego Gminy Miejskiej Bolesławiec wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 17 zgłoszonej przez KWW PIOTRA ROMANA BEZPARTYJNI. Radnym, którego mandat wygasł jest Dariusz Wiesław FILISTYŃSKI”.

Dodaliśmy wówczas, że pierwszeństwo objęcia mandatu przysługuje osobie, która z tej samej listy i w tym samym okręgu, w którym startował wspomniany radny, uzyskała kolejny najlepszy wynik wyborczy. Tą osobą jest Karolina Prosół, czyli obecna szefowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Jak się okazało, K. Prosół nie objęła mandatu. (Gdyby to zrobiła, musiałaby zrezygnować ze swojego stanowiska).

Reklama