Będzie nowy PSZOK w Nowogrodźcu. Gmina z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Recykling
fot. freeimages.com (jaylopez) Burmistrz podpisał umowę na realizację inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu”.
istotne.pl 183 śmieci, ekologia, gmina nowogrodziec, polski ład

Wykonawcą zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu” będzie firma BUDROMAX Tomasz Martynowski. Nowy PSZOK zlokalizowany będzie w miejscu dotychczasowego, tj. w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej (przy oczyszczalni ścieków).

W ramach inwestycji zaplanowano:

  • wykonanie wyniesienia poziomu terenu powyżej maksymalnej rzędnej zwierciadła wody zalewowej dla zagrożenia 1% powodzią;
  • wykonanie placu o nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni ok. 1 230 m2, na którym zlokalizowane zostaną kontenery na poszczególne odpady, wraz z połączeniem z istniejącą jezdnią;
  • wykonanie ścieżki dydaktycznej;
  • ustawienie kontenera biurowo-socjalnego;
  • dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia PSZOK;
  • wykonanie zadaszonego i zamykanego magazynu podręcznego oraz magazynu na odpady niebezpieczne;
  • wykonanie zadaszonej wiaty na kontenery;
  • obsadzenie terenu roślinnością izolacyjną wzdłuż granicy;
  • wykonanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej: ogrodzenie terenu panelami stalowymi ocynkowanymi od strony wschodniej z wykonaniem bramy wjazdowej, ogrodzenie terenu panelami betonowymi od strony północnej, południowej i zachodniej, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wykonanie wewnętrznych linii zasilających energetycznych i teleinformatycznych;
  • dostawę i montaż wagi najazdowej samochodowej.

Gmina Nowogrodziec: – Punkt zbiórki będzie realizował odbiór surowców wtórnych i selektywne gromadzenie odpadów w opisanych kontenerach umieszczonych na placu i w wiatach oraz na regałach w zadaszonym boksie.

I dodaje:

PSZOK przeznaczony będzie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Nowogrodziec. Całkowita wartość inwestycji: 1 845 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 752 750 zł.