20 mln zł na autobusy elektryczne. Ile dostanie Bolesławiec?

Autobusy elektryczne MZK
fot. istotne.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: – Trzy miasta: Głogów, Bolesławiec i Legnica otrzymają łącznie ponad 20 mln złotych na zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej o napędzie elektrycznym oraz budowę stacji ładowania. Wsparcie uwzględnia zarówno dotacje jak i pożyczki. Umowy w tej sprawie podpisano 8 listopada 2022 roku.
istotne.pl 183 ekologia, um bolesławiec, mzk bolesławiec

Reklama

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego stawia na rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego. Zawarte umowy to realne wsparcie, które trafia do polskich miast – tym razem do Legnicy, Głogowa i Bolesławca, i przyczynia się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, którzy zyskają nie tylko nowoczesne środki transportu i komfort przejazdu, ale również czyste powietrze i zmniejszenie emisji hałasu – podkreślił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Jak zaznaczył, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza rozwiązania, które zapewnią dobre warunki dla rozwoju w miastach transportu publicznego, napędzanego paliwami alternatywnymi, w tym energią elektryczną i wodorem.

Przy wdrażaniu projektów dotyczących transportu publicznego bardzo ważne są działania na poziomie lokalnym, potrzebna jest infrastruktura, rozwój transportu publicznego oraz sposobów magazynowania energii. To działania służące poprawie jakości życia naszych obywateli, a samorządy są w tym procesie stroną i partnerem – mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Wierzymy, że dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu działania związane z elektromobilnością mogą być skierowane bezpośrednio do społeczeństwa, któremu będzie się żyło bardziej komfortowo. NFOŚiGW posiada w tym zakresie doskonałe przygotowanie instytucjonalne.

Ile z tych 20 mln zł trafi do Bolesławca?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Bolesławiec w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” planuje zakup jednego autobusu o napędzie elektrycznym, przeznaczonego do transportu publicznego. Autobus będzie niskopodłogowy i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, a także napędzany silnikiem elektrycznym o mocy co najmniej 160 KW.

I dodaje:

Gmina otrzymała z Funduszu dofinansowanie w postaci dotacji na kwotę: 1 770 000,00 złotych oraz pożyczkę w wysokości: 100 000,00 złotych. Planowany efekt ekologiczny to: zmniejszenie emisji CO2: 24,63568 Mg/rok, ograniczenie emisji tlenków azotu: 0,02985 Mg/rok oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,00012 Mg/rok.

Oraz uzupełnia:

Warto podkreślić, że wszystkie inwestycje mają niezwykle ważny wymiar ekologiczny i społeczny. NFOŚiGW poprzez programy takie jak m.in. „Zielony Transport Publiczny”, aktywnie wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji polityki elektromobilności. Oferta Funduszu mająca na celu wsparcie podmiotów w pozyskiwaniu środków na pojazdy elektryczne oraz infrastrukturę ładowania jest skierowana do szerokiego grona beneficjentów: osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń czy rolników.

(Zdjęcie nagłówkowe: archiwum).

Reklama