Świętowali w szkole Dzień Ludolfiny!

SP2 Bolesławiec
fot. istotne.pl 14 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu świętowano Dzień Liczby Pi, którą nazwa się też Ludolfiną od imienia Ludolfa van Ceulena, który obliczył jej wartość z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczcili Dzień Liczby Pi, bo nauczyciele zorganizowali dla nich świetne zajęcia.
istotne.pl 86 matematyka, szkoła

W trakcie lekcji matematyki oraz podczas przerw uczniowie klas 4-8  rozwiązując różne zadania, mogli samodzielnie zbadać liczbę Pi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się tego dnia konkurs „Matematyczne podchody”, w którym rywalizowali uczniowie klas 6-8.  Zabawa polegała na odszukaniu i rozwiązaniu, rozmieszczonych na terenie szkoły 12 zadań  Rozwiązania zadań: rachunkowych, skojarzeniowych, twórczych sprawdzali nauczyciele matematyki. Uczniowie  z największą liczbą dobrze wykonanych zadań zostali nagrodzeni oceną celującą z matematyki.

Dlaczego Ludolfina jest tak ważna?

Święto Liczby Pi po raz pierwszy świętowano 14 marca 1988 roku w San Francisco w jednym z pierwszych centrów naukowych Eksploratorium. 14 marca to również  dzień urodzin Alberta Einsteina – 3.14 w amerykańskim zapisie daty urodzin! Później wiele amerykańskich szkół zaczęło obchodzić w tym dniu święto matematyki (Pi Day), które uznane zostało też uchwałą Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Oficjalne obchody rozpoczynają się również o nieprzypadkowej godzinie, mianowicie o 1:59 po południu. W połączeniu z datą daje to rozwinięcie liczby Pi do 5 miejsca po przecinku.

Oprócz wzorów matematycznych Ludolfina wykorzystywana jest również we wzorach fizycznych, demograficznych, a także epidemiologicznych. Wykorzystanie jej pozwala na wykonanie obliczeń z wysoką dokładnością. Stosuje się ją w: geometrii, analizie matematycznej, teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa, demografii, równaniach teorii grawitacji, a także matematyce kwantowej.

Ciekawostki o Ludolfinie

  • w piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie Pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku!
  • w pierwszych stu milionach liczb po przecinku liczby Pi mamy niemal 75% prawdopodobieństwa, że znajdziemy tam datę swojego urodzenia w formacie – dzień/miesiąc/rok
  • istnieje również prawdopodobieństwo, że gdy przejrzymy pierwsze 2 miliardy cyfr po przecinku liczby Pi znajdziemy tam swój numer telefonu;
    potwierdzony światowy rekord (2006 r.) w zapamiętaniu ciągu cyfr należy aktualnie do Japończyka Akiry Haraguchi, który podał ją z dokładnością do 100 tysięcy miejsc po przecinku, bijąc własny rekord 83 431 cyfr po przecinku
  • obecnie nie ma żadnych możliwości, aby przechowywać całą liczbę Pi w jakiekolwiek pamięci
  • naukowcy badający istnienie istot pozaziemskich wysłali w kosmos drogą radiową wiadomość, w której znajduje się między innymi wartość liczby Pi – są oni bowiem przekonani, że istoty żyjące w kosmosie (o ile takie są) znają tę liczbę i odczytują komunikat

Liczba Pi inspirowała też artystów. Noblistka Wisława Szymborska napisała o niej wiersz "Wielka liczba" w 1976 roku: (...) Korowód cyfr składających się na liczbę Pi nie zatrzymuje się na brzegu kartki, potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze, przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo, przez całą nieba wzdętość i bezdenność. (...)

Słynnej Ludolfiny można również wysłuchać. Po przypisaniu kolejnym dźwiękom gamy cyfr od 1 do 9 powstała poniższa  melodia.

Ciekawostki i informacje o Ludolfinie na postawie informacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.