Elewi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej już po egzaminach. Jakie wyniki?

Elew
fot. kpr. Anna Kuźmiak, szer. Kamil Oślizło Wojskowi zapowiadali: – Sprawdzona zostanie ich kondycja fizyczna, odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie w stresie.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc

Reklama

10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie:

Wczorajsze egzaminy elewów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej zakończyły się sukcesem. Wszyscy żołnierze otrzymali pozytywny wynik końcowy.

Jednostka uzupełnia:

Przed nimi ostatni etap szkolenia, jakim jest złożenie przysięgi wojskowej na Sztandar. Serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy. W poniedziałek, 8 maja ponad 90 osób przekroczyło bramę 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie w ramach przyjęcia Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW). Jednostka informowała wówczas:

Początek maja to również początek II turnusu DZSW w 2023 roku. Ochotnicy od godzin porannych przychodzili pod bramę jednostki, aby odbyć u nas szkolenie, podczas którego zobaczą, czym jest wojsko. Najpierw wypełnienie dokumentów, badania lekarskie, rozmowa z psychologiem, dokończenie formalności i przejście na pododdział, gdzie spędzą najbliższy miesiąc. Tam zostali przydzieleni do plutonów i drużyn, pobrali mundury i niezbędne wyposażenie. Teraz przyszedł czas na rozpakowanie się i pożegnanie z cywilnymi rzeczami na następne 26 dni. Od teraz ich ubiorem codziennym będzie mundur wojskowy.

Mundurowi dodali:

DZSW to nie tylko szkolenie wojskowe. Jest to również doskonały sprawdzian dla nich samych. Sprawdzona zostanie ich kondycja fizyczna, odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie w stresie. Czas w wojsku płynie szybciej, a do przysięgi zostało tylko 26 dni. Przed nimi intensywne ćwiczenia, podczas których nauczą się między innymi strzelania, obsługi broni i musztry.

Reklama