Elewi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej już po egzaminach. Jakie wyniki?

Dyskusja dla wiadomości: Elewi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej już po egzaminach. Jakie wyniki?.


Reklama