Strefa Płatnego Parkowania poszerzy się o ulicę Ślusarską? Wkrótce decyzja radnych

Ulica Ślusarska
fot. istotne.pl O tej sprawie zdecydują rajcy na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 ul. ślusarska, strefa płatnego parkowania

Reklama

Jednym z punktów wrześniowej sesji Rady Miasta Bolesławiec będzie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat.

W rzeczonym projekcie mowa jest m.in. o poszerzeniu SPP o ulicę Ślusarską. W uzasadnieniu napisano:

(…) Na wniosek mieszkańców ulicy Ślusarskiej, uwzględniając problemy z dostępnością miejsc postojowych na tej ulicy, proponuje się objęcie ulicy Ślusarskiej strefą płatnego parkowania. Proponowana zmiana przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania SPP, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Reklama