materiał promocyjny

Jak bezpiecznie przenieść akwarium?

Ryby w akwarium
fot. Daniel Corneschi on Unsplash Każdy, kto kiedykolwiek przenosił akwarium, wie, że cały proces nie jest tak prosty, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Szczególnie w przypadku dużych zbiorników z roślinami akwariowymi, rybami, dekoracjami i wyposażeniem.
istotne.pl 1 woda, ryba, przeprowadzka

Przed przewiezieniem

 • Jeśli chcemy pozostawić ryby w akwarium podczas przeprowadzki, nie należy karmić ich na dzień przed przeprowadzką. Dzięki temu będą lepiej radzić sobie ze stresem związanym z przeprowadzką.
 • Przygotuj nowe miejsce dla akwarium.
 • Przygotuj wąż do opróżnienia akwarium, skrzynkę transportową lub solidną matę, poduszki powietrzne, folię stretch, rozpylacz i pojemniki do przenoszenia wody akwariowej, sprzętu, skał, korzeni i dekoracji, jeżeli to konieczne.
 • Nie dodawaj CO2, do akwarium w dniu przeprowadzki, spowoduje to wzrost stresu u ryb
 • Wyjmij cały sprzęt ze zbiornika i umieść go w pojemniku, w którym będzie transportowany.
 • Wypuść wodę z akwarium tak, żeby w zbiorniku pozostało tylko kilka centymetrów dla ryb. Im więcej wody pozostanie w zbiorniku, tym trudniej będzie je przenosić – każdy litr oznacza 1 kilogram dodatkowego ciężaru.
 • Nie wylewaj wody z akwarium, ale zabierz ją ze sobą w kanistrach – użyjesz jej ponownie w akwarium.
 • Korzenie, kamienie i dekoracje akwariowe: pamiętaj, aby dla bezpieczeństwa podczas transportu usunąć największe kamienie i dekoracje, które mogłyby uszkodzić zbiornik podczas transportu. Przestrzeń pomiędzy pozostałymi skałami i korzeniami wypełnić poduszkami powietrznymi. Pozwoli to umocować je w miejscu i zapobiegnie ich przesuwaniu się podczas przeprowadzki.
 • Przed podróżą zwilż rośliny akwariowe spryskiwaczem z wodą akwariową.
 • Przykryj i owiń akwarium folią stretch.
 • Jeśli jest to możliwe, należy umieścić akwarium w skrzyni transportowej lub przynajmniej na stabilnej macie na czas podróży. Podczas transportu akwarium musi stać na płaskiej powierzchni, tak aby siła działająca na szybę zbiornika była równomiernie rozłożona i żeby akwarium nie pękło.
 • Teraz akwarium jest gotowe do przewiezienia samochodem.

Po przewiezieniu

 • Należy rozpakować akwarium i umieścić je w miejscu, które wcześniej przygotowaliśmy.
 • Jeżeli usunięto kamienie i dekoracje z akwarium na czas przeprowadzki, należy je z powrotem włożyć.
 • Napełnij akwarium wodą.
 • Urządzenia – przed włączeniem wylać wodę z filtra i napełnić go wodą z przyniesionego akwarium.
 • Nie należy włączać oświetlenia akwarium, dopóki ryby się nie zaaklimatyzują.

Przeprowadzka akwarium

W przypadku przenoszenia dużego, ciężkiego akwarium, lepiej jest całkowicie opróżnić zbiornik i przewozić rośliny, ryby, piasek i dekoracje osobno. Umieścić rośliny i dekoracje w jednym pojemniku, piasek w innym, a ryby w międzyczasie w zapasowym zbiorniku z częścią wody akwariowej. Po przetransportowaniu i uzupełnieniu akwarium zaleca się wpuszczenie delikatniejszych gatunków ryb do akwarium po jednym lub dwóch dniach. W międzyczasie woda się ogrzeje, wszystko się uspokoi, a ryby lepiej zaaklimatyzują się w nowym środowisku.