tekst zlecony

Jak bezpiecznie przenieść akwarium?

Jak bezpiecznie przenieść akwarium?
fot. Daniel Corneschi on Unsplash Każdy, kto kiedykolwiek przenosił akwarium, wie, że cały proces nie jest tak prosty, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Szczególnie w przypadku dużych zbiorników z roślinami akwariowymi, rybami, dekoracjami i wyposażeniem.
istotne.pl 1 woda, ryba, przeprowadzka

Reklama

Przed przewiezieniem

 • Jeśli chcemy pozostawić ryby w akwarium podczas przeprowadzki, nie należy karmić ich na dzień przed przeprowadzką. Dzięki temu będą lepiej radzić sobie ze stresem związanym z przeprowadzką.
 • Przygotuj nowe miejsce dla akwarium.
 • Przygotuj wąż do opróżnienia akwarium, skrzynkę transportową lub solidną matę, poduszki powietrzne, folię stretch, rozpylacz i pojemniki do przenoszenia wody akwariowej, sprzętu, skał, korzeni i dekoracji, jeżeli to konieczne.
 • Nie dodawaj CO2, do akwarium w dniu przeprowadzki, spowoduje to wzrost stresu u ryb
 • Wyjmij cały sprzęt ze zbiornika i umieść go w pojemniku, w którym będzie transportowany.
 • Wypuść wodę z akwarium tak, żeby w zbiorniku pozostało tylko kilka centymetrów dla ryb. Im więcej wody pozostanie w zbiorniku, tym trudniej będzie je przenosić – każdy litr oznacza 1 kilogram dodatkowego ciężaru.
 • Nie wylewaj wody z akwarium, ale zabierz ją ze sobą w kanistrach – użyjesz jej ponownie w akwarium.
 • Korzenie, kamienie i dekoracje akwariowe: pamiętaj, aby dla bezpieczeństwa podczas transportu usunąć największe kamienie i dekoracje, które mogłyby uszkodzić zbiornik podczas transportu. Przestrzeń pomiędzy pozostałymi skałami i korzeniami wypełnić poduszkami powietrznymi. Pozwoli to umocować je w miejscu i zapobiegnie ich przesuwaniu się podczas przeprowadzki.
 • Przed podróżą zwilż rośliny akwariowe spryskiwaczem z wodą akwariową.
 • Przykryj i owiń akwarium folią stretch.
 • Jeśli jest to możliwe, należy umieścić akwarium w skrzyni transportowej lub przynajmniej na stabilnej macie na czas podróży. Podczas transportu akwarium musi stać na płaskiej powierzchni, tak aby siła działająca na szybę zbiornika była równomiernie rozłożona i żeby akwarium nie pękło.
 • Teraz akwarium jest gotowe do przewiezienia samochodem.

Po przewiezieniu

 • Należy rozpakować akwarium i umieścić je w miejscu, które wcześniej przygotowaliśmy.
 • Jeżeli usunięto kamienie i dekoracje z akwarium na czas przeprowadzki, należy je z powrotem włożyć.
 • Napełnij akwarium wodą.
 • Urządzenia – przed włączeniem wylać wodę z filtra i napełnić go wodą z przyniesionego akwarium.
 • Nie należy włączać oświetlenia akwarium, dopóki ryby się nie zaaklimatyzują.

Przeprowadzka akwarium

W przypadku przenoszenia dużego, ciężkiego akwarium, lepiej jest całkowicie opróżnić zbiornik i przewozić rośliny, ryby, piasek i dekoracje osobno. Umieścić rośliny i dekoracje w jednym pojemniku, piasek w innym, a ryby w międzyczasie w zapasowym zbiorniku z częścią wody akwariowej. Po przetransportowaniu i uzupełnieniu akwarium zaleca się wpuszczenie delikatniejszych gatunków ryb do akwarium po jednym lub dwóch dniach. W międzyczasie woda się ogrzeje, wszystko się uspokoi, a ryby lepiej zaaklimatyzują się w nowym środowisku.

Reklama