Kto to mąci wodę w Warcie Bolesławieckiej?

Kran
fot. pan xiaozhen on Unsplash Ktoś ma rozpuszczać nieprawdziwe informacje o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie, obsługującego Wartę Bolesławiecką. Teraz rozpuścił pogłoskę, że w wodzie pitnej jest bakteria E.coli. To nieprawdziwa informacja.
istotne.pl 86 warta bolesławiecka, woda

Reklama

Po informacji od czytelnika, że w wodzie pitnej w Warcie Bolesławieckiej może być pałeczka okrężnicy (bakteria escherichia coli) zadzwoniliśmy do prezesa ZGK w Lubkowie. ten zapewnił, że ostatnie badania wody (raporty z dnia 7 lipca 2024 r.) niezbicie wskazują, że woda w wodociągu publicznym jest czysta, smaczna i zdatna do spożycia.

– Około godziny 15:00 wybuchła plotka. Domyślamy się, kto to może być. Naprawdę, nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, poza pokazaniem wyników badań – powiedział Radosław Palczewski.

Oficjalne stanowisko Zarządu ZGK Sp. z O.O. w Lubkowie

Nawiązując do dzisiejszej rozmowy w sprawie informacji jaką uzyskała redakcja o złej jakości wody w wodociągu publicznym w Warcie Bolesławieckiej pragnę przedstawić stanowisko Zarządu naszej Spółki. Nie wiemy, dlaczego rozpuszcza się takie plotki, jednak zapewniam Państwa, że nasza woda jest bardzo dobrej jakości. W ramach wewnętrznego systemu jakości dokonujemy systematycznych badań mikrobiologicznych wody. Badań dla nas dokonuje jedno z najlepszych laboratoriów w Polsce o międzynarodowej renomie.

Zainstalowane na naszych ujęciach systemy uzdatniania wody podlegają ciągłemu nadzorowi, zaś wszystkie segmenty uzdatniania działają w sposób niezawodny.

Odkąd pełnię funkcję Prezesa Zarządu ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. jako jedno z niewielu przedsiębiorstw wodociągowych oficjalnie publikujemy na naszej stronie wyniki badań jakości wody. Ostatnie badania wody (raporty z dnia 7 lipca 2024 r.) niezbicie wskazują, że woda w wodociągu publicznym jest czysta, smaczna i zdatna do spożycia. Najnowsze raporty o jakości wody dostępne są na stronie www.zgk.lubkow.pl w zakładce „Badania wody”.

Dla ścisłości dodam jednak, że czasami w przypadku prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody na skutek np. zerwania tzw. osadów mineralnych w rurach. Jest to jednak zjawisko poprzedzone czasowym wstrzymaniem dostaw wody, naturalne i przemijające. O każdym tego typu zdarzeniu informujemy Państwa z wyprzedzeniem, za pomocą ogłoszeń i informacji na naszej stronie internetowej. Do zerwania osadów może dojść również w przypadku nielegalnego użycia hydrantu przeciwpożarowego (np. w związku kradzieżą wody) na który jednak nie mamy wpływu.

Jeżeli mają Państwo pytania, chętnie na nie odpowiemy. Zapraszam do kontaktu lub odwiedzenia naszej strony w zakładce „Badania Wody” Nie dajmy się plotkom!

Aktualizacja 2024-07-10

Oficjalna informacja z Urzędu Gminy warta Bolesławiecka

W oparciu o najnowsze badania wody wykonane w lipcu b.r. na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że informacja o występowaniu w wodociągach na terenie Gminy Warta Bolesławiecka bakterii E.coli jest nieprawdziwa. Uspokajam mieszkańców, że wszystkie parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czerpanej z ujęć podziemnych: SUW Lubków, SUW Wartowice, SUW Tomaszów Bolesławiecki i SUW Raciborowice Górne mieszczą się w normie, co oznacza, że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. Aktualne wyniki badań wody dostępne są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. pod adresem: https://zgk.lubkow.pl/zgk/stacja-uzdatniania-wody-w-wartowicach-badania-wody/.

Reklama