Nowy 9-osobowy pojazd trafił do bolesławieckiego Domu Pomocy Społecznej

Pojazd i ludzie
fot. Powiat Bolesławiecki Koszt całkowity: 273 848,43 zł.
istotne.pl 183 niepełnosprawność, um bolesławiec, dps bolesławiec

Reklama

Jak informuje powiatowy samorząd:

Powiat Bolesławiecki przystąpił do realizacji w 2022 r. programu celowego PFRON pn. Program wyrównywania różnic między regionami III, obszar D i pozyskał środki finansowe dla Gminy Miejskiej Bolesławiec – Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu na zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

I dodaje:

Zakup nowego samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom DPS dostępu do wszelakich usług społecznych (w szczególności zdrowotnych, kulturalnych i rekreacyjnych). Wykorzystywany będzie w szczególności dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, tym samym stanowić będzie narzędzie do przeciwdziałania wykluczeniu tych osób z wielu aspektów życia społecznego.

Więcej o zakupie

Koszt całkowity: 273 848,43 zł
Pozyskane środki: PFRON – 120 000 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec: 153 848,43 zł.

Reklama