Laureaci nagrody za promocję Bolesławca w 2022 roku

Laureatki nagród za Promocję Bolesławca za 2022 r.
fot. istotne.pl 23 marca 2023 r. w sali kina „Forum” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku.
istotne.pl 1 promocja

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, w działalności społecznej i za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie.

Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec, na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką. Laureaci nagrody otrzymują również gratyfikację finansową.

Za szczególnie cenne inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do promocji miasta, Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje nagrody honorowe. Nagrodę honorową potwierdza się statuetką. Pierwsze nagrody wręczono w 1997 roku za promocję miasta w 1996 roku. W 2004 roku po raz pierwszy wręczono nagrody honorowe.

W tym roku odbyła się 27. gala wręczenia nagród. Przez te wszystkie lata uhonorowano wielu wybitnych sportowców, ludzi kultury i nauki oraz  działaczy społecznych. Łącznie przyznano 561 nagród finansowych. Podczas tegorocznej gali dołączyło  do nich kolejne grono osób i organizacji, które swoją postawą promują Bolesławiec nie tylko w kraju, ale także  poza granicami Polski. W uznaniu szczególnych zasług dla promocji miasta w 2022 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył 20 nagród w kategoriach nauka, kultura, działalność społeczna, sport oraz 5 nagród honorowych.

Paweł Zwierz

Paweł Zwierz jest współwłaścicielem w powstałej w 1992 r. spółki Fabryka Naczyń Kamionkowych Manufaktura Sp. J. Smoleński & Zwierz, która jest trzecim, co do wielkości producentem ceramiki w Bolesławcu. Kierowana przez Pana Pawła firma jest otwarta na nowe trendy zdobnicze i z powodzeniem łączy klasyczne wzornictwo z nowoczesnym designem. Współpracuje w tym zakresie z cenionymi artystami-ceramikami. Produkty firmy eksportowane są do krajów europejskich, azjatyckich oraz do Ameryki Północnej i były wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Fabryka stworzyła Żywe Muzeum Ceramiki, które umożliwia udział w warsztatach ceramicznych i zwiedzanie linii produkcyjnej. Pan Paweł Zwierz prowadzi różnorodną działalność również na gruncie lokalnym i regionalnym, współpracując z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, BOK-MCC oraz angażując się w działania Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego.

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu to placówka z ponad 60-letnią historią, której najważniejszym celem jest zapewnienie zindywidualizowanych form opieki oraz wsparcia uczniów i wychowanków w ich rozwoju.

W zarządzaniu placówką oraz w procesie dydaktycznym wykorzystywane są najnowsze rozwiązania technologiczne w edukacji. Nauczyciele budują wizerunek szkoły XXI w., wdrażając kreatywne metody aktywizujące uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oparte na aplikacjach komputerowych, pracy z tabletami i tablicami interaktywnymi, robotami edukacyjnymi oraz wirtualnej rzeczywistości. Ogromny wysiłek włożony w budowanie silnej marki placówki został dostrzeżony w konkursach ogólnopolskich, takich jak „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”, „VR (wirtualna rzeczywistość) w edukacji”, „Aktywna Szkoła”, których laureatami zostali nauczyciele szkoły.  Dzięki tym działaniom szkoła, a przez to miasto Bolesławiec, zaznaczają się trwale na mapie polskich, innowacyjnych placówek kształcenia specjalnego.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu jest jednostką oświatową, która uczestniczy w wielu projektach na rzecz społeczności lokalnej, podejmując działania na arenie miejskiej, krajowej i zagranicznej. Przedszkole zrealizowało wiele inicjatyw promujących miasto Bolesławiec w kraju oraz za granicą.  Projekty, w których przedszkole uczestniczyło w 2022 roku to między innymi: coroczna Olimpiada Pływacka pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec, bieg „Dzieci Dzieciom-Bieganie to też pomaganie”, udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza” wspierającej dzieci z domów dziecka, udział w Olimpiadzie Optymizmu „Bezpiecznego Malucha” i Spartakiadzie przedszkolaka oraz organizacja Dnia Sportu pod hasłem „Jestem sprawnym przedszkolakiem” w ramach projektu ogólnopolskiego „Be active”. Jednostka prowadzi kampanię dotyczącą  praw dziecka wśród rodzin i bliskich wychowanków poprzez obchody „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF” oraz udział w  akcji „Dary dla Ukrainy”. Przedszkole  zdobyło główną nagrodę „Złotego tulipana” w III edycji Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Charytatywnej „Tulipany Mocy”.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu poprzez swoją działalność promuje aktywność sportową oraz zdrowy styl życia. Tworzy warunki sprzyjające rozwojowi fizycznemu, ochronie zdrowia, osiąganiu wielu sukcesów, nie tylko sportowych. Wspólne działania kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów przyczyniają się do podejmowania wielu przedsięwzięć na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej miasta Bolesławiec. Od 30 lat w Szkole Podstawowej nr 1 cyklicznie odbywa się lekkoatletyczna impreza sportowa pod hasłem Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, która jednoczy młodych sportowców wyznających zasady olimpijskiej rywalizacji. Biorą w niej udział uczniowie ze szkół miejskich oraz powiatowych.  Szkole przyświecają słowa „Kształcić duszę cnotami, umysł – słowami, a ciało – sportem”, stąd starania o wszechstronny rozwój, m.in. w ramach współpracy w Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu

Szpital św. Łukasza jest pionierem wielu rozwiązań w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i świadczonych usług medycznych. Niejednokrotnie staje się wzorem do naśladowania dla innych szpitali w całej Polsce. Szpital przyciąga ludzi kreatywnych i ambitnych tworząc dogodne warunki pracy i rozwoju zawodowego, dzięki czemu lekarze specjaliści z całej Polski osiedlają się w Bolesławcu. Szpital nagrodzono I miejscem w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020” oraz w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2021”, promującym nowoczesne rozwiązania i technologie zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i pracowników. W listopadzie 2022 r. kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej dr n. med. Wojciech Hap został laureatem w dolnośląskim plebiscycie Hipokrates 2022 w kategorii Chirurg Roku. Działania Szpitala św. Łukasza zostały zauważone i docenione w całym kraju poprzez liczne relacje na żywo z Bolesławca i wywiady dyrektora Kamila Barczyka w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, publikacjach w prasie ogólnopolskiej i na portalach internetowych.

KATEGORIA SPOŁECZNE

Kinga Gęsicka-Biały

Pani Kinga Gęsicka-Biały tuż po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowała się w działania pomocowe. Zorganizowała wiec solidarności z Ukrainą, założyła grupę na portalu społecznościowym „Bolesławiec i okolice dla Ukrainy”, która zrzesza 5000 osób, zorganizowała i wysłała ponad 30 transportów pomocy humanitarnej do Ukrainy. Uruchomiła społeczny punkt pomocy dla uchodźców „Pomocna Dłoń”. W marcu i kwietniu 2022 roku pomoc otrzymało w nim ponad 3000 obywateli z Ukrainy. Do punktu „Pomocna Dłoń” napływała pomoc rzeczowa z Francji, Niemiec i Norwegii. Poza pomocą dla Ukrainy podejmowała wiele działań w ramach wolontariatu, które dotyczyły między innymi: promowania postaw obywatelskich, działań za rzecz ekologii oraz zaangażowania w lokalne imprezy promujące ceramikę.

Barbara Smoleńska

W 2022 roku Barbara Smoleńska inicjowała i brała udział w wielu inicjatywach o charakterze społecznym, charytatywnym, kulturalnym i edukacyjnym. We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Wiedzy realizowała spotkania dla młodzieży pt. „Poszukiwania genealogiczne”, a także prowadziła tam bezpłatne lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Zrealizowała projekt wymiany młodzieży „Czy potrafisz ratować życie”, który integrował młodzież ze szkół w Bolesławcu i w Zbarażu. Zaangażowała się w podtrzymanie bezpośrednich, przyjaznych kontaktów z mieszkańcami Zbaraża poprzez organizowanie wielu wspólnych przedsięwzięć. Współpracowała z instytucjami miejskimi i powiatowymi, organizując transporty pomocy humanitarnej na Ukrainę oraz trzykrotnie w 2022 r. była z darami w Ukrainie, Kazachstanie oraz rumuńskiej Bukowinie w ramach akcji pomocy Polakom na Wschodzie. Organizowała liczne koncerty, wystawy oraz spotkania dotyczące tematyki kresowej.

Fundacja „Wspierajmy Zdrowie”

Głównym celem Fundacji „Wspierajmy Zdrowie” jest realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Fundacja swoją misję realizuje m.in. poprzez zakup sprzętu medycznego, wsparcie finansowe, organizację i inicjowanie spotkań oraz szkoleń związanych z profilaktyką i zdrowiem. Fundacja angażuje się w wydarzenia realizowane na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego, zapewniając wszystkim ich  uczestnikom m.in. konsultacje lekarskie, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, punkt pomiaru podstawowych parametrów życiowych, warsztaty pierwszej pomocy oraz wiele innych atrakcji dla najmłodszych pacjentów. Współpraca z ludźmi dobrego serca z USA umożliwiła wsparcie uchodźców z Ukrainy oraz doposażenie oddziału pediatrycznego. Fundacja „Wspierajmy Zdrowie” realizuje projekt „Razem możemy więcej – pierwsza pomoc bez tajemnic”, który oferuje uczniom bolesławieckich szkół bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.

Stefan Marian Olejnik

Stefan Marian Olejnik od wielu lat aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Uprawia turystykę karawaningową, uczestnicząc w ogólnopolskich, europejskich i światowych zlotach. W ich trakcie promuje Bolesławiec, prezentując walory krajoznawcze miasta. Pan Stefan prowadzi działalność krajoznawczą w dziedzinie odczytowej, szkoleniowej oraz organizatorskiej, dotyczącej zlotów i wycieczek krajoznawczych. Wykazał się znaczną wiedzą oraz umiejętnościami, pozwalającymi na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej – w tym dotyczącej Bolesławca i okolic. Za swoją działalność turystyczno-krajoznawczą był wielokrotnie wyróżniany.

Kategoria Kultura

Iwona Banach

Iwona Banach jest bolesławianką, tłumaczką języków: francuskiego oraz włoskiego, a przede wszystkim pisarką. Przełożyła na język polski wiele książek francuskich i włoskich autorów. Jest laureatką wielu konkursów literackich. Autorka w swoich powieściach nawiązuje do historii naszego miasta. W 2021 roku miała premierę jej powieść dla dzieci i młodzieży „Gnomon i tajemnica starego domu”, która opowiada o przygodach trójki nastolatków, przebywających na wakacjach w Bolesławcu. W związku z wydaniem książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu odbyło się spotkanie autorskie, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych. Dzieci słuchały opowieści o historii naszego miasta, skarbie Rozalii von Bonin i płaskorzeźbie na Ratuszu, która była jednym z głównych wątków powieści. W 2022 roku premierę miała druga część przygód bolesławieckich nastolatków pt. „Agatowa Komnata” pod patronatem bolesławieckiej biblioteki.

Dorota Elwira Straburzyńska i Anna Cecylia Dąbrowska

Dorota Straburzyńska jest dyplomowaną nauczycielką w zakresie gry na wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Bolesławcu, a Anna Cecylia Dąbrowska jest uczennicą II klasy tej szkoły i podopieczną Pani Doroty. Uczniowie Pani Straburzyńskiej brali udział koncertach dla środowiska lokalnego, w koncertach Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej „EUROPERA” oraz w koncertach Orkiestry Miast Partnerskich Bolesławiec–Siegburg–Czeska Lipa. Osiągali także sukcesy w regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej i w konkursach ogólnopolskich. Pani Dorota otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce od Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Anna Dąbrowska pod opieką Doroty Straburzyńskiej osiągnęła w roku 2022 wysokie miejsca w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: była laureatką VI. Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu PRESTO, zajęła III miejsce w VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów „wiolonCZELKA”, zdobyła wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia – Festiwalu Młodego Wirtuoza w Bydgoszczy, a także wyróżnienie specjalne w Międzynarodowym Konkursie Amadeus International Music Awards w Salzburgu.

Wojciech Stefańczyk

Wojciech Stefańczyk jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu i uzdolnionym gitarzystą. Trzykrotnie brał udział w biciu Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu, gdzie został nagrodzony główną nagrodą w kategorii kostium, a także nagrodą za makijaż, który nawiązywał do tradycyjnego koloru ceramiki bolesławieckiej. W 2022 roku Wojciech Stefańczyk zakwalifikował się do koncertu Wielkie Granie, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie z udziałem wielu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Podczas swoich występów eksponuje akcenty związane z tradycją ceramiczną Bolesławca. 

KATEGORIA NAUKA

Urszula Pawlak

Pani Urszula Pawlak pełni funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Bolesławcu. Pod jej kierunkiem przedszkole brało udział w licznych projektach współpracy międzynarodowej, konkursach plastycznych krajowych i międzynarodowych oraz w ogólnopolskich programach edukacyjnych. Zdobyło wiele znaczących certyfikatów, m.in. „Dobre bo Polskie – przedszkole przyjazne dzieciom”, „Optymistyczne przedszkole”, „Bezpieczne przedszkole – bezpieczeństwo oraz nawyki prozdrowotne i świadomość ekologiczna najmłodszych”. Pani Urszula jest rzecznikiem prasowym międzynarodowego programu „Happy Kindergarten”, który ma na celu podnoszenie kompetencji i aktywizowanie dyrektorów oraz nauczycieli na rzecz szczęśliwej edukacji dzieci.

Miłosz Wojtowicz

Miłosz Wojtowicz to uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu, który od najmłodszych lat zdobywa liczne osiągnięcia literackie, naukowe, artystyczne i sportowe. Jest dwukrotnym zdobywcą stypendium naukowego Fundacji Edukacji Międzynarodowej oraz stypendystą Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego. Jest jedynym uczniem w historii szkoły, który 3 lata z rzędu uzyskał średnią ocen 6,00 na świadectwach promocyjnych. W roku szkolnym 2021/2022 Miłosz Wojtowicz zdobył wysokie miejsca w konkursach języka angielskiego, matematycznych, informatycznych, plastycznych, literackich, biologicznych, a także w turniejach karate.

Barbara Jusypenko i Bogna Łasica

Panie Barbara Jusypenko i Bogna Łasica są nauczycielkami języków obcych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. Pani Barbara prowadzi lekcje języka włoskiego i francuskiego a Pani Bogna języka angielskiego i hiszpańskiego. Obie panie wspólnie koordynują realizację projektów współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, w których uczestniczą uczniowie I Liceum oraz ich rówieśnicy z wielu krajów europejskich, jak również kadra pedagogiczna. W roku 2022 realizowały projekt „Past Roads and Future Ways” (Dawne drogi, nowe perspektywy), w ramach którego  uczniowie i nauczyciele z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Serbii i Grecji przebywali w Bolesławcu, poznając lokalne dziedzictwo kulturowe i uczestnicząc wspólnie z uczniami I Liceum w  warsztatach integracyjno-kulturalnych, grach miejskich oraz debacie na temat zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Beata Orczyk

Pani Beata Orczyk jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. Uczniowie pod jej kierunkiem osiągają sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe. Do osiągnięć Beaty Orczyk oraz jej uczniów trzeba zaliczyć wyróżnienia i nagrody zdobyte w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach dotyczących pielęgnowania pamięci o społeczności żydowskiej, zagadnień związanych z historią Polski, w tym szczególnie z historią Kresów II RP, wiedzą o prawie, równym traktowaniu i prawach dziecka. Pani Beata jest szkolnym koordynatorem cyklicznej akcji „Żonkile”, upamiętniającej kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim, Współpracuje m.in z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Domem Europy we Wrocławiu, Fundacją im. Roberta Schumana, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Forum Dialogu, Centrum Marka Edelmana, pod których patronatem realizuje cykliczne programy i projekty edukacyjne.

KATEGORIA SPORT

Sonia Turzyniecka

Sonia Turzyniecka to zawodniczka armwrestling -  zawodów w siłowaniu się na rękę. W 2022 roku osiągała wysokie lokaty w zawodach rangi międzynarodowej. Pani Sonia  została powołana do kadry Polski na  Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu – Poland 2022 oraz  Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu – Francja 2022. Mistrzostwa Europy przyniosły zawodniczce 4 tytuły Mistrza Europy w różnych kategoriach, a Mistrzostwa Świata zakończyły się zdobyciem 3 tytułów Mistrza Świata oraz 1 tytułu Wicemistrza Świata w różnych kategoriach. Ponadto w zawodach Międzynarodowego Pucharu Polski w Siłowaniu na Ręce Sonia Turzyniecka uzyskała 4 pierwsze lokaty w różnych kategoriach.

Katarzyna Pierzchalska

Katarzyna Pierzchalska w 2022 roku zdobyła wysokie lokaty na ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach w skoku wzwyż. Podczas Mistrzostw Polski LZS została brązową medalistką Mistrzostw Polski osiągając wynik 159 cm. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zajęła 4 miejsce z wynikiem 166 cm, a podczas Halowych Mistrzostw Dolnego Śląska zajęła 1 miejsce w kategorii juniorek młodszych z wynikiem 161 cm. Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych przyniosły jej 1 miejsce. Zdobyła 5 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Jest objęta szkoleniem Zaplecza Kadry Narodowej Juniorek i posiada II klasę sportową.

Stanisław Strzelecki

Stanisław Strzelecki osiągał w 2022 roku bardzo dobre wyniki w zawodach biegowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Zwyciężył w Finale Ogólnopolskich Zawodów w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”, Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska, Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzików w biegu na 300 m. Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików zajął 3 miejsce w biegu na 300 m. Zdobył 2 punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego. Jest objęty szkoleniem Kadry Wojewódzkiej Młodzików i posiada II klasę sportową.

Michał Zazula

W 2022 roku Michał Zazula zajmował czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach skoku w dal. Podczas Halowych Mistrzostw Polski w wieloboju został Wicemistrzem Polski, osiągając odległość 7,07 m, a w Mistrzostwach Polski Juniorów zajął 4 miejsce z wynikiem 6,94 m. Zdobył 9 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Jest objęty szkoleniem Kadry Narodowej Juniorów i posiada II klasę sportową.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”

W 2022 roku Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” zdobył 5 medali Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych i Ogólnopolskiego Finału „Lekkoatletyka dla każdego”. Zawodnicy klubu zdobyli 57 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 13 medali w Mistrzostwach Makroregionów. W Międzynarodowym Meczu Młodzików (Polska-Niemcy) do reprezentacji zostało powołanych 20 zawodników klubu, z czego 12 zdobyło medale. Klub zajął I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Młodzików, zdobywając najwięcej punktów w tej kategorii na Dolnym Śląsku. Dwóch zawodników jest objętych szkoleniem w Kadrze Narodowej, sześciu w Zapleczu Kadry Narodowej,12 w Kadrze Wojewódzkiej Młodzików, a 39 zawodników i zawodniczek uzyskało klasy sportowe. W 2022 roku klub zdobył 105 punktów w systemie sportu młodzieżowego.

Grupa „Aktywny Bolesławiec”

Aktywny Bolesławiec to grupa mieszkańców miasta Bolesławiec i całego powiatu, promująca aktywny wypoczynek, organizująca rajdy, wędrówki, wyprawy, spływy pontonowe, wycieczki piesze i rowerowe w Polsce i za granicą. Grupa liczy ponad 800 osób. Wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami turystycznymi uczestniczy w trekkingach w Polsce i Europie. W 2022 roku część grupy uczestniczyła w wyprawach na Majorkę, do Toskanii, na Maderę czy do Beskidu Niskiego. Grupa zorganizowała kilkunastodniowe rowerowe wyprawy północno-wschodnim szlakiem rowerowym „Green Velo”, wyprawę wzdłuż wybrzeża od Świnoujścia na Hel oraz wiele jednodniowych rajdów lokalnymi szlakami rowerowymi i wodnymi.

Karol Piecha

Karol Piecha jest zawodnikiem Klubu Olimpijczyk Bolesławiec, który w 2022 roku osiągał wysokie wyniki w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych różnych dyscyplin sportowych. Zdobył brązowy medal w pływaniu na 50 m stylem dowolnym na XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, brązowy medal w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 25 m na XI Europejskich Igrzyskach Młodzieży Niepełnosprawnej, a także srebrne medale na 50 m  w pływaniu stylem dowolnym i w sztafecie 4 x 25 m podczas XI Dolnośląskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych. Ponadto Karol Piecha zdobył brązowy medal w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych, złoty medal podczas XVI Dolnośląskiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych, a także srebrny medal w grze pojedynczej podczas XIV Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

Klub zorganizował turniej piłkarski „Bolesławiec Cup”, w którym uczestniczyło prawie 500 młodych zawodników. Zawodnicy klubu w sezonie 2021/2022 reprezentowali Bolesławiec  w Finale Mistrzostw Polski Football Academy, awansowali do wojewódzkiego turnieju finałowego „TYMBARK z podwórka na stadion”, a także awansowali do Finałów Ogólnopolskich TAURON Junior Cup. Wychowankowie klubu trafiają do najlepszych akademii piłkarskich w kraju. Klub współpracuje z polskimi i europejskimi drużynami piłkarskimi. Angażował się także w działalność charytatywną, organizując turniej piłkarski ze zbiórką pieniędzy na sprzęt dla Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu. W 2022 roku klub obchodził 10-lecie swojego istnienia.

Wojciech Iwan

Wojciech Iwan jest zawodnikiem bolesławieckiego Klubu Sportowego Squashwill. Startując      w 2022 w najwyższej kategorii A w turniejach squasha rangi ogólnopolskiej, zajął 3 miejsce  w turnieju Enjoy Bielsko Biała, 2 miejsce w Novoferm Prosquash Junior Cup A, 2 miejsce w Baltic Games Gdańsk, a także 2 miejsce w Otwartych Mistrzostwach Legionowa. Wojciech Iwan osiągał również wysokie wyniki na turniejach międzynarodowych: 2 miejsce  w SLOVENIAN JUNIOR OPEN, 3 miejsce w Latvian Junior OPEN, 1 miejsce w Croatian Junior OPEN oraz 4 miejsce w SLOVAK Junior OPEN.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Galę uświetniły występy artystyczne. Na cenie wystąpili artyści z grupy „Ocelot”, chór Synkopa 2, Celestyna Koszak, Mateusz Boduch, Bogusław Kłak.