Nowe metody pracy w MOPS Bolesławiec

Nowe metody pracy w MOPS Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec W styczniu w MOPS rozpoczęło pracę 4 asystentów rodziny – informuje dyrektor Ośrodka Tadeusz Kupczak. Wraz z asystentami rozpoczął pracę streetworker, osoba, której działalność ma duże znaczenie dla ochrony człowieczeństwa ludzi wykluczonych społecznie.
istotne.pl um bolesławiec, mops bolesławiec

Kim są i jaką pełnią rolę w społeczności lokalnej asystenci rodziny? To pytanie nurtujące wielu mieszkańców. Asystent rodziny ma niezmiernie trudne zadanie. Dociera do rodzin, kiedy kłopoty rodziców mogą doprowadzić do tego, że dzieci trafią do placówek opiekuńczych czy innych form pieczy zastępczej nad dziećmi. Wszyscy wiemy, że najlepszymi opiekunami są i powinni być rodzice, ale czasem to właśnie oni gubią się najbardziej, kiedy znajdą się w sytuacji kryzysowej, kiedy pojawia się beznadzieja i bezsens życia. Konsekwencje takiego stanu ponosi cała rodzina.

Czasem, w przebłysku nadziei, rodzice szukają pomocy wśród profesjonalistów, jakimi są pracownicy socjalni, lub, zupełnie błądząc, ukojenie widzą w zachowaniach destrukcyjnych (alkohol, narkotyki, przemoc).

Wiele rodzin boryka się z biedą, często są zadłużone, posiadają nakaz eksmisji z tytułu nieuregulowanych zaległości czynszowych. Status rodziny bywa zróżnicowany: są wśród nich małżeństwa, samotni opiekunowie bądź związki konkubenckie, ale najważniejszym podłożem jest miłość i troska o dzieci, choć przez nich różnie okazywane. Rodziny znajdujące się w kryzysowej lub skomplikowanej sytuacji życiowej i poszukujące wsparcia mogą za pośrednictwem pracownika socjalnego otrzymać pomoc w postaci asystenta rodziny.

Asystent rodziny to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, a przede wszystkim umiejętności pracy z rodziną z wieloma problemami na wielu płaszczyznach jej życia. Asystent nie staje w roli kontrolera, nie ocenia postępowania rodziców, lecz diagnozuje sytuację, poznaje problemy, a formy i sposoby pomocy ustala przy współudziale zainteresowanych.

Asystenci starają się szukać czegoś pozytywnego, jak też zachęcić domowników do zmian, pracują na zasobach rodziny, ich mocnych stronach, współpracując często z dalszą rodziną i wieloma innymi niezbędnymi instytucjami (oświata, sądownictwo, urzędy, organizacje pozarządowe itp.).

Asystent pełni rolę pomocniczą w systemie rodziny. Pomaga w naprawianiu skomplikowanych relacji rodzinnych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspiera rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu. Efekty pracy będą zależne od tego, jak ułoży się współpraca między asystentem i rodziną, której pomaga, gdyż obecność asystenta musi być akceptowana przez podopiecznych.

Streetwork w dosłownym tłumaczeniu to praca na ulicy, praca uliczna. Działalność streetworkera polega na docieraniu do osób bezdomnych i ludzi uzależnionych znajdujących się na terenie miasta (dworce, działki, śmietniki). Streetworker zdobywa ich zaufanie w celu rozeznania i ustalenia potrzeb. Streetworker pracuje na ulicy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez uświadamianie oraz udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych klientów. Ułatwia klientom dostęp do urzędów i instrumentów reintegracji społecznej. Współpracuje z wszelkimi służbami pomocowymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ma nadzieję na ogromne korzyści wynikające ze specyfiki tej innowacyjnej metody pracy.

iza