Dobry konkurs fotograficzny

Dobry konkurs fotograficzny
fot. www.sxc.hu Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w kalendarzu miejskim na 2015 rok. Nagrodami będą zewnętrzne dyski o dużej pojemności.
istotne.pl fotografia, piotr roman

Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” oraz Prezydent Miasta Bolesławiec zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Nowe oblicze Bolesławca - kultura, sport, gospodarka”

Bolesławiec to urocze miasto, ciekawi ludzie, nietuzinkowe wydarzenia. To również sceny z codziennego życia. Jeśli potraficie to uchwycić, my pokażemy je światu. Interpretacja tematyki konkursu jest ukierunkowana na wydarzenia kulturalne, sportowe oraz gospodarcze organizowane na terenie miasta Bolesławca.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w kalendarzu miejskim na 2015 rok. Termin nadsyłania prac 18 grudnia 2014 roku.

Regulamin konkursu

 • Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Fotograficzne „ Camera” nad którym patronat sprawuje Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman
 • Konkurs ma formułę otwartą
 • Udział w konkursie jest bezpłatny, konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich, które przedstawią organizatorom pisemną zgodę na udział podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych
 • Każdy z uczestników może nadesłać prace wykonane na terenie miasta Bolesławiec
 • Zdjęcia, należy przesyłać elektronicznie do północy 18 grudnia 2014 roku na adres internetowy sf.camera14@gmail.com w treści podając swoje imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail
 • Prosimy o przesyłanie fotografii w pełnej rozdzielczości
 • Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej. Jury oceniać będzie: wyraz artystyczny fotografii, pomysł na interpretację tematu konkursu, poza walorami artystycznymi Jury oceni walory techniczne zdjęć, bogactwo wyobraźni autorów, ich wrażliwość na rzeczywistość
 • Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 grudnia 2014 roku
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 23 grudnia 2014 roku
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w kalendarzu miejskim na 2015 rok
 • W konkursie przyznane zostaną atrakcyjne nagrody główne, zewnętrzne dyski o dużej pojemności. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia. Nagrodzone prace publikowane będą w oficjalnym kalendarzu Urzędu Miasta Bolesławiec
 • W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej
 • Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zgłoszonego zdjęcia w kalendarzu miejskim na 2015 rok. Zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę na publikację od osób znajdujących się na fotografii
 • Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Pana Grzegorza Sidorowicza tel. +48 505 439 808, e-mail: camera@onet.eu